Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangöbor kan ha den största kommunala skuldbördan

Från 2017
En skylt där det på svart botten står med vita bokstäver SATAMA HAMN, i bakgrunden skymtar kranar och hav.
Bildtext Hangö stad hoppas att Koverharområdet ska locka nya företag och skapa nya jobb.
Bild: Yle/ Jonas Sundström

Hangös ekonomi är svag och staden har sannolikt landets högsta skuldbörda. Men revisionsnämnden konstaterar att ekonomin just nu utvecklas åt rätt håll.

Hangös totalekonomiska läge är svagt. 2016 visade ändå ett överskott på 0,5 miljoner euro till skillnad från året innan då underskottet var 1,8 miljoner euro.

Hamnen drog upp överskottet

En del av det goda resultatet beror på att personalkostnaderna sjönk med 0,5 miljoner euro då personalen minskade med 17 personer.

Investeringarna blev inte heller så stora som planerat och det bidrog till kostnadsminskningen.

Däremot överskreds budgeten med 0,3 miljoner euro när det gäller inköp av övriga tjänster.

Det var främst hamnen som drog upp koncernens totala överskott till 3,5 miljoner euro.

Hangörna har tre gånger högre skuldbörda

Stadens skuldbörda ligger på 7 553 euro per invånare. Om man tar hela koncernen i beaktande ligger skuldbördan på 8 629 euro per invånare. I koncernen räknar man bland annat med Hangö hamn och stadens hyreshusbolag.

Medeltalet för hela landet är 2 835 euro per invånare. Det innebär att Hangö har nästan tre gånger mer skuld per invånare än medeltalet i Finland. Det är sannolikt landets högsta, antar revisionsnämnden.

Nära att staden måste vidta åtgärder

Hangö stads skuldbörda har krympt aningen. Det absurda är att skuldbördan per invånare samtidigt har vuxit. Det beror på att invånarantalet krymper.

Koncernens kumulativa underskott är 918 euro per invånare. Om underskottet är 1 000 euro per invånare måste kommunen vidta åtgärder för att få ordning på sin ekonomi.

Koverharområdet räddare i nöden?

Hangö har stora förväntningar på Koverharområdet och staden hoppas att det ska locka nya företag och skapa nya jobb. Revisionsnämnden påpekar ändå att det blir en utmaning att utnyttja Koverharområdet så effektivt som möjligt.

Dessutom anser nämnden att staden ska fästa uppmärksamhet vid att omsorgsfullt fastställa upphandlingskriterier då man gör upphandlingar.

Den ekonomiska situationen för stadens hyreshusbolag Hangö Hyreshus ger också orsak till oro.

Det ekonomiska läget är en aning bättre men Hangö stads nyckeltal visar ändå "kännetecken för en krisekonomi", påpekar revisionsnämnden i sin utvärderingsberättelse för 2016.

Men det är inte så illa man måste skrida till åtgärder så som kommunallagen kräver om flera jämförelsetal visar dåliga siffror.