Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arkea tar över kosthållet i Pargas

Från 2017
Uppdaterad 06.06.2017 23:17.
Bitar av uppskuren äppelpaj i en form.
Bildtext Äppelpaj tillverkad av Arkea i Cygnaeus skola i Åbo.
Bild: Yle/ Nora Engström

Bolaget Arkea tar över kosthållet inom Pargas stad. Det beslöt stadsfullmäktige i Pargas på tisdagen efter en lång diskussion och två omröstningar. Det är alltså Arkea som levererar maten exempelvis till skolor, daghem, äldreboenden och bäddavdelningen från och med i höst.

Det här var det nya stadsfullmäktiges första möte. Frågan behandlades av stadsfullmäktige i drygt två timmar. Det krävdes många talturer och en paus innan beslut fattades.

Ledamöter i Pargas stadsfullmäktige skakar hand inför mötet.
Bildtext De nyinvalda ledamöterna skakade hand och minglade innan mötet inleddes.
Bild: Yle/ Nora Engström

Stadsdirektör Patrik Nygrén konstaterade under sin presentation av ärendet att ett beslut måste fattas, också med tanke på personalens välmående. Nygrén fick också flitigt svara på alla de frågor som ställdes av de förtroendevalda under diskussionens gång.

Förslag: Remittera ärendet och behandla det på nytt senare

Vänsterförbundets Nina Söderlund föreslog under mötet att frågan remitteras och att frågan behandlas i ett senare skede på nytt under sensommaren eller hösten.

- Det finns ännu inget beslut om vårdreformen. Varför har inte största delen av kommunerna i Egentliga Finland fattat beslut om kosthållet eller gått med i Arkea? Varför inte förhandla exempelvis med Kimitoön, eller kunde inte kosthållet ingå i det vårdbolag som nu planeras? frågade Söderlund under sin taltur.

Ryggar på fullmäktigeledamöter under möte i Pargas stadsfullmäktige.
Bild: Yle/ Nora Engström

Söderlunds förslag att remittera ärendet och behandla det i ett senare skede föll med rösterna 21-13, en blank. SDP, Vänsterförbundet, Centern och De gröna var för en remittering. SFP och Samlingspartiet röstade mot en remittering och att behandlingen av ärendet fortsätter.

Förslag: Bevara kosthållet i egen regi - staden kunde bolagisera kosthållet

Socialdemokraterna föreslog i sin tur under mötet med ledning av Carita Henriksson att kosthållet bevaras i stadens regi. Förslaget löd att staden bolagiserar verksamheten tillsammans med stadens städtjänster och fastighetstjänster. På det här sättet kunde staden producera service till social- och hälsovårdssektorn också efter vård- och landskapsreformen.

Enligt stadsdirektör Patrik Nygrén skulle det bolag som Pargas stad ensam skulle bilda vara för litet och inte klara sig i konkurrensen med de andra bolag som finns på marknaden. Det alternativet skulle vara för riskabelt. Om man finns på marknaden så måste man vinna anbud, konstaterade Nygrén.

Stadsdirektör Patrik Nygrén talar under Pargas stadsfullmäktigemöte.
Bildtext Patrik Nygrén fick flera gånger svara på kritiken kring Arkea under mötets gång.
Bild: Yle/ Nora Engström

Nygrén påpekade också att förberedelserna inför landskaps- och vårdreformen har kommit långt och att det finns en stor vilja att få den genomförd. Enligt Nygrén funderar flera kommuner på hur man ska göra med kosthållet och att kommunerna kommer att få bråttom inför reformerna.

Förslaget att kosthållet skulle bevaras i egen regi röstades ner med siffrorna 22-12, en blank. Det var ledamöter från bland annat SDP, Vänsterförbundet och De gröna som var för förslaget, medan ledamöter från SFP och Samlingspartiet röstade mot förslaget.

Därmed blev beslutet att Arkea tar över kosthållet i Pargas från och med i höst.

En del var besvikna, andra nöjda över beslutet

Inom Socialdemokraterna var besvikelsen stor.

- Jag känner att vi tog ett beslut, där vi förlorade självbestämmanderätten. Det här var inte ett bra beslut. Vi borde fortsätta i egen regi. Det påstods här på mötet att vårt bolag skulle vara för litet men vår kommun är geografiskt så splittrad att vi måste ha en särbehandling och jag tror att det skulle ha lyckats i egen regi, säger Carita Henriksson. Hon var förvånad över att beslutet blev som det blev.

Övergången till Arkea hade också sina försvarare. En av dem var SFP:s Kurt Lundqvist.

- Jag tycker att det var dags att ta ett beslut. Jag var nöjd med det här beslutet eftersom vi har behandlat ärendet i ett drygt år och förhandlat med Arkea och verkligen gått in på detaljnivå i avtalsförhandlingarna. Mat är ju någonting som väcker känslor och jag har full förståelse för dem som tvekar och är osäkra, för hela framtiden för kommunerna är osäker.

- Men man måste lita på sak och fakta och på det att vi gör skapliga avtal och att den här gången gå lite mindre på magkänsla. Det finns konkreta saker som säger att det här är bra, inte minst om man ser på personalens välbefinnande, säger Lundqvist.

Bakgrund: Det här är Arkea

Arkea är ett kommunägt bolag, Åbo stad är den största ägaren. Arkea sköter kosthållet exempelvis i Åbos skolor, daghem och äldreboenden samt levererar mat till hela Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Arkea sköter alltså kosthållet i Pargas från och med 1.9.2017. Stadens anställda inom kosthållet övergår till Arkea som gamla anställda. Det är också samma anställda som tillverkar maten inom Pargas stad i framtiden. Mängden närproducerat kommer att vara den samma enligt avtalet. I dagsläget jobbar drygt 40 personer inom kosthållet i Pargas.

Elever tar åt sig skolmat.
Bild: Yle

Övergången till Arkea motiveras med att kosthållet inom Pargas stad kommer att splittras i och med vårdreformen. En del av personalen inom Pargas kosthåll gör i dag mat till äldreboenden och andra enheter som lyder under social- och hälsovården.

Det betyder att cirka 30 procent av de anställda inom kosthållet övergår till landskapet. All social- och hälsovård kommer att tas över av landskapet Egentliga Finland 1.1.2019. Därför är det bättre att all personal finns under ett och samma bolag.

Salladsbord i skolmatsal.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Samtidigt sparar Pargas stad 213 000 euro om året nu då kosthållet flyttas över till Arkea. Totalt är det frågan om mellan 1,5-1,9 miljoner euro för hela avtalsperioden.

Utredningsarbetet inleddes för ett drygt år sedan. Avtalet med Arkea gäller i sju år, med option på två år.

Pargas stad skaffar också aktier i bolaget, och blir ägare i Arkea. Staden hyr ut lokalerna till Arkea genom skilda hyresavtal.

Diskussion om artikeln