Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rapport mot ojämlikhet delar på åsikterna: "Vi har redan en hård beskattning"

Från 2017
Kvinna räcker över fler euro-sedlar.
Bild: All Over Press

Professor Heikki Hiilamos åtgärdsprogram för att minska på samhällsklyftorna delar på åsikterna. Hiilamo vill bland annat skärpa beskattningen för höga inkomster, fastigheter och kapital och se över socialpolitiken till de utsattas fördel.

- Ojämlikheten är den största utmaningen som vi har i samhället. Men tillsvidare har vi inte haft en djupgående diskussion kring de åtgärder man kunde vidta för att minska på ojämlikheten, säger Hiilamo.

Enligt Hiilamo är det viktigt att tala om hur skatterna fördelas fördelas mellan olika samhällsgrupper. Syftet bör vara att minska på de skadliga inverkningar som inkomstskillnaderna har.

- Jag tror att man är enig om att ojämlikheten har en dålig inverkan på många olika plan. Men då är det också viktigt att vidta åtgärder för att förebygga konsekvenserna av ojämlikheten.

Forskningsprofessor Heikki Hiilamo, FPA
Bildtext Heikki Hiilamos rapport om inkomstklyftor har väckt blandade reaktioner.
Bild: Yle / Antti Lempiäinen

Ingen vinner på instabilitet

Universitetslektorn i socialt arbete Johannes Kananen ser Hiilamos rapport som ett välkommet inlägg i debatten om samhällsklyftor.

- Vi har i Finland haft en outtalad målsättning som utgår från att vi bör öka på inkomstklyftorna eftersom det anses vara bra för ekonomin. Rapporten vill vända på den här utvecklingen, det ser jag som positivt.

Enligt Kananen är det föreståeligt att vissa typer av skatter, bland annat arvsskatten och fastighetsskatten, ogillas av många. Viktigast är ändå att se till helheten, tillägger han.

- Ju mer vi kan öka på ett Robin Hood-tänkande och distribuera från de rika till de fattiga desto bättre.

Johannes Kananen, forskare i socialpolitik
Bildtext Nyliberalismen är på reträtt, tror Johannes Kananen.
Bild: Yle

Enligt Kananen finns det tecken på att kraven på en jämnare inkomstfördelning åter börjar vinna terräng i den internationella debatten.

- Det finns en stark stämning som bygger på att nyliberalismen gått för långt. Man upplever att den globala ojämlikheten har lett till uppkomsten av extrema politiska rörelser och till och med kaos i västvärlden.

- Det här gäller också Finland. Därför är det är bra att vi diskuterar hur man kunde öka på den sociala jämlikheten.

Näringslivet: Mer tillväxt, inte mer skatter

Vid Centralhandelskammaren välkomnar vice vd:n Leena Linnainmaa en diskussion om beskattning och samhällsansvar.

Men minst lika viktigt är att de åtgärder som föreslås är genomförbara, tillägger Linnainmaa med hänvisning till Hiilamos rapport.

- Det låter ganska populistiskt och ideologiskt. Jag tror inte det skulle fungera i önskad riktning.

Leena Linnainmaa, vice vd för Centralhandelskammaren.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Linnainmaa påpekar att vi redan har en hög skattegrad i Finland. Hon befarar att skattehöjningar inte kommer att få önskad effekt.

- Vi behöver tillväxt, mer konsumtion och incitament till arbete. I dagens läge är den höga inkomstbeskattningen ett hot mot vår tillväxt.

Enligt Linnainmaa finns det en överhängande risk för att företag och experter lämnar landet om skatterna höjs.

- Vi är ett litet land som behöver allt kapital, vi har inte råd med att skicka människor och bolag utomlands.

Välfärdsstaten måste finansieras

Frågan är om rapporten om inkomstklyftor kommer att leda till konkreta åtgärder. På den här punkten har skribenten Hiilamo inga större illusioner.

- Jag tror inte vi kommer att se några stora förändringar i beskattningen under den nuvarande regeringen. Men det finns andra förslag som kunde vara genomförbara under den här regeringsperioden.

Vilka förslag talar vi om då?

Då handlar det om frågor som gäller sysselsättning. Regeringen är mån om att minska på arbetslösheten. Det viktigaste är att komma åt långtidsarbetslösheten.

Vad säger du till dem som anser att vi redan betalar mycket skatt i Finland?

- Det stämmer vi har höga skatter jämfört med exempelvis sydeuropeiska länder. Å andra sidan har vi en omfattande välfärdsstat som måste finansieras med skattemedel.

- Frågan man måste ställa sig är vem som ska betala skatt i samhället. Är det de som har någonting eller de som inte har det.

Bild på 50 euros sedel.

Professor: Fem skatter att skärpa för att minska inkomstklyftorna

Beskatta barnbidraget, höj arvsskatten, föreslår professor.

Diskussion om artikeln