Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeåbor får bättre elnät

Från 2017
Uppdaterad 12.07.2017 10:03.
Elledning.
Bildtext Elnätet ska ner under jorden.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

I Sjundeå får 1 200 hushåll säkrare elnät när 95 kilometer elkabel flyttas ner under jorden. I och med det här blir elnätet mindre känsligt för väder och vind.

Arbetena kör igång i Billskog, Pellas och Karskog i juni. I höst står sedan Malm, Gåsarv, Tjusterby, Gårdsböle och Flyth i tur.

Arbetsmaskiner som rör sig på de här områdena kan orsaka tillfälliga trafikarrangemang.

Miljonprojekt

Elbolaget Carunas projekt sysselsätter 52 personer i Sjundeå och beräknas kosta 5,3 miljoner euro.

Det förnyade elnätet i Sjundeå är en del av ett större landsomfattande projekt. I september 2013 trädde en ny elmarknadslag i kraft. Den uppdaterade lagen slår fast att elavbrott som orsakats av storm eller snölast högst får vara i sex timmar på stads- och tätorter eller sammanlagt högst 36 timmar på glesorter från och med 2028. För att uppnå det här förnyar och förbättrar Caruna sina elkablar som totalt sträcker sig över 82 000 kilometer. Förutom att gräva ner elkablar gör Caruna också andra förbättringsarbeten för att göra elnätet säkrare.

Artikeln har korrigerats den 7 juni klockan 12.40. Det stod felaktigt att 82 000 kilometer finnas under marken 2018.

Diskussion om artikeln