Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Romer nekades plats på härbärge under smällkall natt - JO: Helsingfors stad agerade rätt

Från 2017
tiggare utanför järnväggstationen i Helsingfors
Bildtext Romer från Östeuropa nekades inträde till nödinkvarteringen på Sanduddsgatan i januari 2016. Händelsen ledde till tre klagomål till JO.
Bild: Yle/Josefine Janhonen

Helsingfors stad svarar på behovet av nödvändig omsorg hos nödställda människor. Det här är biträdande justitieombudsmannens svar på klagomål om att romer från Östeuropa nekades inträde till ett boende för bostadslösa en smällkall januarinatt i fjol.

Det var i början av januari 2016 och minus 25 grader utomhus när 14 romer, mestadels från Bulgarien och Rumänien nekades plats på Sanduddsgatans servicecentral i Främre Tölö. Orsaken var att centralen enbart är till för helsingforsare som är bostadslösa.

Justitieombudsmannen (JO) fick sammanlagt tre klagomål om händelsen där de klagande bad JO ta ställning till om romerna har diskriminerats. JO ville att Helsingfors stad utreder om staden uppfyller sin skyldighet när det gäller att erbjuda nödinkvartering till alla behövande, om det finns tillräckligt plats i boendet på Sanduddsgatan samt om direktiven kring den tillfälliga inkvarteringen och om socialjourens verksamhet är lagenliga.

Staden hittade inga fel i sitt agerande.

Referendarieråd Pasi Pölönen vid JO:s kansli uppger för Yle Uutiset att romerna inte har blivit utan natthärbärge under köldnatten utan att social- och hälsovårdsverket har ordnat med tillfälliga lokaler för dem för natten.

Inkvarterades förra vintern på Munkholmen

Biträdande JO konstaterar att också utländska medborgare och också de som inte har rätt att vistas i Finland bör ha rätt till tillfällig nödinkvartering. Den här skyldigheten baserar sig på internationella avtal som Finland förbundit sig till, på Finlands grundlag och på socialvårdslagen.

Under vintern i år har den rörliga befolkningen i Europa hänvisats till Diakonissanstaltens nödinkvartering på Munkholmen. Den öppnade i november i fjol och var öppen till april.

Papperslösa och finländare hänvisas i sin tur till Diakonissanstaltens nödinkvartering i Hermanstad.

Stadens nödinkvarteringsarrrangemang utgår från att brådskande nödinkvartering och annan service erbjuds till utlänningar om de inte längre under samma dag har möjlighet att ta sig till sitt lands ambassad. I princip handlar det om nödinkvartering under en natt och det erbjuds en gång eftersom personen har erbjudits möjlighet att resa från Finland. Principen om en natt är ändå enligt stadens utredning till JO inte definitiv.

Fanns brister vintern 2016

Biträdande JO konstaterar att det ännu på vintern 2016 verkade finnas brister i stadens nödinkvartering, när det gäller verksamhetens organisation eller kapacitet.

Enligt biträdande JO har staden ändå ordnat så att de grundläggande behoven för papperslösa invandrare uppfylls. Staden var inte passiv eller overksam när de svarade på behovet av nödvändig omsorg bland nödställda människor, anser biträdande JO.

Biträdande JO anser också att social- och hälsovårdsministeriet omedelbart ska inleda åtgärder för att precisera lagstiftningen om nödinkvartering eftersom frågan kan bli aktuell i vilken kommun som helst.