Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vargarnas antal minskade med en fjärdedel på ett år

Från 2017
Uppdaterad 07.06.2017 10:48.
Varg i närbild.
Bild: Duncan Drysdale

Det finns mellan 150 och 180 vargar i Finland, enligt Naturresursinstitutets beräkningar. Vargstammen är starkast i Sydvästra Finland och Norra Karelen.

Sammanlagt räknar Naturresursinstitutet till 14 vargflockar som antingen helt eller huvudsakligen rör sig i Finland. Dessutom finns det sju flockar som rör sig i både Finland och Ryssland.

Det finns också 18 vargpar utan flock. Av dem finns tre på båda sidor om riksgränsen.

Enligt Naturresursinstitutets bedömning fanns det färre vargar i Finland i början av mars, än i mars i fjol. Då uppskattades vargstammens storlek till mellan 200 och 235 djur.

Vargstammen har alltså minskat med ungefär 25 procent. Det finns sannolikt flera faktorer bakom det, enligt Naturresursinstitutet. En förklaring är den höga dödligheten bland vuxna vargar vintern 2015-2016. Det ledde till färre vargvalpar.

En annan orsak kan vara att man nu med hjälp av genetisk identifiering har kunnat förena flockar som i tidigare har tolkats som separata.

Naturresursinstitutet ska forska vidare i varför vargarna har blivit färre.

I västra Finland har vargbeståndet minskat ordentligt jämfört med fjolåret. När det i fjol fanns mellan 90 och 105 vargar i västra Finland noterades mellan 70 och 80 vargar i området i år.

DNA-prover som hjälp

Naturresursinstitutet har i år använt DNA-analyser i större utsträckning än tidigare för att bestämma vargstammens storlek.

Sammanlagt har man tagit 970 DNA-prover, som har analyserats vid centret för tillämpning av evolutionsbiologi vid Åbo universitet.

För att bedöma vargstammens storlek har Naturresursinstitutet dessutom tagit hjälp av de vargobservationer som skrivits in i Tassu-registret för rovdjur och informationen om var de 13 GPS-märkta vargarna i Finland har rört sig.

Artikeln uppdaterades klockan 10.27 med möjliga orsaker till att vargstammen har minskat.

Diskussion om artikeln