Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hälften av cheferna i Lettland är kvinnor: "Vi har en massa plikter och en massa möjligheter"

Från 2017
Ilze Palmbaha talar i telefon.
Bildtext Ilze Palmbaha är partner på Grant Thornton i Lettland.
Bild: Yle/Gustaf Antell

Lettland är enligt statistiken det enda landet i Europa där hälften av alla företagsledare är kvinnor. Optimisterna tolkar det här som något entydigt positivt, men många lettiska kvinnor säger att det bara är en del av sanningen.

Mitt i Rigas centrum hittar vi en förklaring till att Lettland är det enda landet i Europa lika många kvinnliga som manliga företagsledare.

I en sliten byggnad på huvudgatan Brīvības iela finns ett öppet kontorslandskap med högt till tak och koncentrerade entreprenörer.

Det är ett företagshotell där småföretagare och uppstartsföretag samlas för komma igång med sin verksamhet.

Hälften av dem som sitter här just när jag besöker platsen är kvinnor.

Enligt lettisk statistik är kvinnor inte bara chefer på på hälften av alla företag i Lettland, de är också mycket aktiva företagsgrundare.

Jag var jättestolt, jag hade mitt eget företag. Det var pyttelitet, men det gick bra.

Ilze Palmbaha, entreprenör och partner

- När jag var tonåring på 1990-talet gick vi igenom turbulenta tider. Min mamma och alla andra mammor jag såg, ingen av dem satt hemma och slöade, säger Anna Andersone.

Andersone driver, för tillfället, tre olika företag som hon har varit med och grunda.

- Kvinnorna i min mammas generation var tvungna att ständigt komma på olika sätt att tjäna pengar samtidigt som de hade ansvar för familjen och hushållet.

Livet i det nyligen självständiga Lettland var helt annorlunda än i Sovjetunionen.

När mamma började jobba gav staten alla mänskor ett jobb och garanterade allas grundbehov.

Anna Andersone, entreprenör

Kvinnorna är duktiga flickor

Den kvinnliga duktigheten lever vidare, på gott och ont.

Revisorn Suzana Gašpuite vid sin arbetsdator.
Bildtext Suzana Gašpuite, äldre revisor.
Bild: Yle/Gustaf Antell

- Det största minuset är att kvinnor har svårt att slappna av, menar Andersone. Det här skapar onödiga problem. Vi känner att vi har en massa plikter och en massa möjligheter.

Det tryck de friare, men mindre skyddade, livet ställer på kvinnor är oftast betydligt hårdare i Lettland än i Finland.

En lettisk kvinna i sin egen butik i byn Iecava
Bildtext På landsbygden drivs de flesta butikerna av kvinnor.
Bild: Yle/Gustaf Antell

- För min generations mammor är det svårt att sätta sig ner med barnen och njuta av livet, säger Andersone. Mina vänner är likadana, att när de fick barn bildade de samtidigt ett eget företag.

Andersone skrattar och säger att bebisar och eget företag hör ihop.

Arbetstagare på ett coworkingkontor i Riga sitter försjunkna i sitt arbete.
Bildtext Unga entreprenörer sitter djupt försjunkna i arbete.
Bild: Yle/Gustaf Antell
Anna Andersone tittar på hur en ung kvinna jobbar vid sin dator.
Bildtext Anna Andersone, till vänster, i en klänning hennes eget företag har designat.
Bild: Yle/Gustaf Antell

Kvinnor finns också i ledningen för hälften av alla större företag.

I synnerhet västerländska koncerner märker mer och mer att kvinnor inte bara är bättre utbildade, utan de är också oftast mer intresserade av fortbildning och livslångt lärande.

- Det är alltid kvinnorna som är aktivast på lektionerna, säger Ilze Palmbaha.

De sa, Ilze, vi har följt dig en tid och vi skulle vilja slå ihop vår filial i Riga med ditt företag.

Ilze Palmbaha

Palmbaha undervisar i finansiell rådgivning på RISEBA, en internationell handelshögskola i Riga. Fyra av fem av hennes studenter är kvinnor.

- Samma gäller konferenser, det är alltid kvinnorna som söker sig till konferenser.

Parallellt med att kvinnorna är aktivare är det nästan uteslutande de som tar ansvaret för barnen, i synnerhet i skilsmässosituationer.

Egen firma -> chef med anställda -> anställd chef

För Palmbaha är universitetet en bisyssla. Också hon är en entreprenör i grunden.

- Jag var jättestolt, jag hade mitt eget företag. Det var pyttelitet, men det gick bra och med tiden växte det.

Palmbaha är expert på revision och finansrådgivning, två områden som knappast kan kallas glamorösa.

Ilze Palmbaha i närbild.
Bildtext Ilze Palmbaha
Bild: Yle/Gustaf Antell

Att jobba inom branschen är tufft, petigt och stressigt. Det kräver målmedvetenhet och ödmjukhet att klara av att ständigt jobba under hård tidspress.

Det är helt enkelt en bransch där kvinnor är kraftigt överrepresenterade i Lettland.

För tre år sedan tog den internationella företagsjätten Grant Thornton kontakt med henne. Det är ett av världens största företag inom redovisning och finans-, försäkrings- och skatterådgivning.

- De sa, Ilze, vi har följt dig en tid och vi skulle vilja slå ihop vår filial i Riga med ditt företag.

Manliga chefer -> manlighetskrav på kvinnliga chefer

Idag jobbar hon som delägare och en av tre toppchefer på Grant Thornton i Lettland.

i receptionen på företaget Grant Thornton i Riga sitter en kvinna och en man vid sina datorer
Bildtext Receptionen på Grant Thornton i Riga, det enda stället på huvudkontoret där Yle Nyheter stöter på en manlig anställd.
Bild: Yle/Gustaf Antell

- Det var lättare att vara ensam chef, säger hon, jämfört med att som nu dagligen samarbeta med två manliga chefskolleger.

Det är inte samarbetet med män i sig som Palmbaha ser som svårt, utan att förväntningarna på hur en chef ska vara är annorlunda när de är män. Den manliga chefsrollen dominerar.

- Det kan tolkas som en svaghet om jag säger att jag måste uttrycka min makt eller mitt mod på ett annat sätt när jag jobbar med män, säger Palmbaha fundersamt.

Det är tydligt att hon känner att hon som chef för ett större bolag måste verka tuff och nästan osårbar.

- Nej, det här är en möjlighet för mig att utvecklas och bli starkast av alla.

Två kvinnliga bokförare jobbar mitt emot varandra på sitt kontor.
Bildtext Aleksandra Justamenta och Suzana Gašpuite jobbar som revisorer på Grant Thornton i Riga.
Bild: Yle/Gustaf Antell

Den rurala damen är lika aktiv som stadskvinnan

Också på landsbygden är klart över 40 procent av alla företag ledda av kvinnor. Det är en hög andel med tanke på att jordbruket fortfarande är en mansdominerad bransch.

Blomförsäljerska i Iecava fotad genom fönstret.
Bildtext Den gamla blombutiken i Iecava, en stad som liksom så många andra orter i Lettland har väldigt många blommor till salu.
Bild: Yle/Gustaf Antell

- Man kan säga att det är kvinnorna som håller landsbygden levande, säger Anna Andersone.

Enligt Lija Luste på Lettlands statistiska centralbyrå är kvinnor oftast högsta chef i typiska kvinnobranscher.

- Service, utbildning, hälsa, administration och finanstjänster och vissa delar inom juridiken. Butiker.

Kvinnor jobbar ofta i sektorer och branscher med lägre löner och där hittar vi oftare kvinnliga chefer.

Lija Luste, Lettlands statistiska centralbyrå

Statistik

Lettlands statistiska centralbyrås siffror säger att 47,2 procent av alla chefer i landet är kvinnor.

Enligt Eurostat är 53 procent av toppcheferna på företag med över 10 anställda kvinnor.

Det finns en annan avgörande förklaring till att kvinnans och kvinnliga chefers löner i Lettland är något under 80 procent av männens.

I Lettland är så gott som alla löner konfidentiella och lönens storlek är ett resultat av enskilda löneförhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare.

- Kvinnor är tydligen sämre på det här, säger Luste.

Diskussion om artikeln