Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Comey vittnar – inleder hård politisk kamp om Trumps framtid

Från 2017
Uppdaterad 08.06.2017 09:56.
Cristopher Wray (till vänster) var biträdande justitieminister under president George W. Bush. Han ersätter den sparkade James Comey som var Wrays chef i FBI
Bild: EPA/STR

Försökte president Donald Trump hindra rättvisans gång då han försökte få utredningen mot sin tidigare rådgivare nedlagd? Den avskedade FBI-chefen James Comeys vittnesmål kan bli avgörande för Trumps framtid i Vita huset och tros inleda en hård politisk kamp i Washington.

Den avskedade FBI-chefen James Comeys färdigt förberedda utlåtande slog ner som en bomb inför vittnesmålet i senatens underrättelseutskott på torsdag.

Utlåtandet stärker mycket av rapporteringen om de diskussioner Trump och Comey hade fört och de krav Trump hade ställt under samtalen.

Trump ska bland annat ha krävt att Comey skulle ge honom ett löfte om att vara honom personligen lojal och att Comey skulle lägga ner utredningen mot den tidigare rådgivaren Michael Flynn. Dessutom ville Trump att Comey offentligt skulle säga att Trump personligen inte var föremål för någon utredning.

Han är en god man och jag hoppas att du kan hitta ett sätt att släppa det här, att släppa det här med Flynn.

Donald Trump, enligt Comeys utlåtande

Utlåtandet har ytterligare trappat upp förväntningarna inför torsdagens utfrågning, som redan i flera dagar har varit det mest omdiskuterade ämnet i amerikanska medier.

Comey kommer att pressas hårt på detaljer om samtalen med presidenten under vittnesmålet i senaten.

Senatorerna tros framförallt vara intresserade av om presidenten kan ha gjort sig skyldig till ett försök att påverka rättvisans gång och till maktmissbruk.

Comeys vittnesmål uppfattas kunna bli avgörande. Det här bekräftades av att flera ledande republikaner vädjade till Trump att inte twittra om vittnesmålet.

Varierande reaktioner

De demokrater och enstaka republikaner som redan har vädrat möjligheten att ställa Trump inför riksrätt menar att Comeys uppgifter nu borde vara nog för att inleda processen.

Också de mer moderata reaktionerna har varit kraftiga.

Republikanska senatorn John McCain kallade uppgifterna ”mycket upprörande”.

- Det här verkar bekräfta en rad oroväckande rapporter om presidentens beteende, sade representanthusmedlemmen, demokraten Adam Schiff.

Schliff gick ändå inte så långt som att kalla beteendet brottsligt.

Bland de mer Trump-lojala konservativa ville man däremot se att Comeys utlåtande bekräftar Trumps tidigare ståndpunkt.

Det var också den linje som Trumps stab tog.

- Presidenten är nöjd att Comey nu har bekräftat det presidenten har sagt om att han inte är föremål för någon utredning. Han känner att han nu har fått fullständig upprättelse, skrev Trumps advokat Marc Kasowitz.

Motangrepp

Andra konservativa politiska krafter gick till direkt angrepp mot Comey.

- Det här är bara en mans version, en rad anteckningar. Det är precis vad vi förväntar oss av Comey, som tycker om att stå i centrum och att spela den ärliga mannen. Det är samma roll vi förväntar oss att han kommer att spela på torsdag, sade Matt Schlapp, ordförande för den inflytelserika konservativa intressegruppen ACU.

Flera politiska kommentatorer menar att uttalandet visar att det finns gott om republikaner som är villiga att kämpa för Trump.

Kommentatorerna anser vidare att kampen kan bli smutsig och att den troligen kommer att innebära försök att svartmåla Comey och ifrågasätta hans trovärdighet.

Riksrätt?

Kan då Comeys vittnesmål leda till riksrätt? Troligen inte i första taget, tror de flesta juridiska experterna som har hörts i medierna.

En orsak är att de många olika utredningarna fortfarande knappt har kommit igång.

Bara senaten ska fortfarande höra ett tjugotal vittnen om olika frågor i en process som kommer att ta månader.

Det faktum att vi var ensamma och stämningen under mötet ingav känslan att han ville få mig att vädja för mitt jobb, åtminstone delvis i ett försök att skapa ett läge där jag var skyldig honom för att jag stod under hans beskydd.

James Comey

Vittnesmålen lär inte heller kunna producera några vattentäta bevis.

Även om det plötsligt skulle finnas vattentäta bevis för att Trump begick något brott är riksrätt sist och slutligen ett politiskt beslut som kräver en majoritet i senaten.

För att få till stånd en sådan majoritet krävs alltså ett stort stöd bland republikanerna, ett stöd som ingen politisk expert tar för givet.

Vad innehåller utlåtandet?

Comey själv säger att det han beskriver i sitt utlåtande inte kan styrkas med bevis och att ingen annan var närvarande under samtalen.

Comey hänvisar i sitt utlåtande till noggranna anteckningar han började föra redan efter det första mötet med Trump i början av januari.

Utlåtandet innehåller därför vad som anses vara en detaljerad genomgång av samtalen mellan Comey och presidenten, framförallt de delar av samtalen som gjorde Comey obekväm och oroad.

Comey och Trump ska ha samtalat sammanlagt nio gånger, i tre möten och sex telefonsamtal.

För att visa hur ovanliga samtalen med Trump var hänvisar Comey till att han diskuterade med Barack Obama bara två gånger och aldrig i enrum.

Växande oro

Comey skriver att redan det första mötet väckte oro och att han ansåg sig tvungen att både anteckna samtalens innehåll och diskutera dem med sina närmaste medarbetare.

Comey skriver att det andra mötet med Trump, en middag på tumanhand i Vita huset, gjorde honom ännu mer obekväm.

Trump ska ha frågat om Comey ville fortsätta på sin post och sagt att många andra var villiga att efterträda honom.

- Det faktum att vi var ensamma och stämningen under mötet ingav känslan att han ville få mig att vädja för mitt jobb, åtminstone delvis i ett försök att skapa ett läge där jag var skyldig honom för att jag stod under hans beskydd, skriver Comey.

Lite senare ska Trump ha sagt att han ”behöver lojalitet, förväntar sig lojalitet”.

Jag tog tillfället i akt för att vädja till justitieministern att förhindra någon framtida direkt kontakt mellan presidenten och mig.

James Comey

Comey skriver att han försökte förklara vikten av FBI:s oberoende ställning och lovade att han skulle vara ärlig med Trump, varpå Trump svarade med att säga att han behövde ärlig lojalitet.

Comey skriver att han inte var säker på att Trump hade uppfattat Comeys position då middagen avslutades.

”Jag hoppas du kan släppa det här”

Under ett annat möte i Vita huset ska Trump ha bett Comey lägga ner utredningen mot Michael Flynn, som vid det laget redan hade avskedats från posten som nationell säkerhetsrådgivare.

- Han är en god man och jag hoppas att du kan hitta ett sätt att släppa det här, att släppa det här med Flynn, ska Trump ha sagt.

Enligt Comey skrev han genast ner mötets innehåll och delade det med FBI:s högsta ledarskap.

Han skriver att han uppfattade Trumps fråga som ett krav på att lägga ner utredningen mot Flynn, men inte hela Rysslandsutredningen.

Comey skriver att han diskuterade sin oro över samtalen med justitieminister Jeff Sessions några veckor senare.

Enligt Comey bad han Sessions närvara vid alla framtida möten med presidenten för att undvika att tvingas tala med honom i enrum.

- Jag tog tillfället i akt för att vädja till justitieministern att förhindra direkt kontakt mellan presidenten och mig i framtiden, skriver Comey.

Flera samtal

Trump tog efter det här kontakt med Comey flera gånger men bara per telefon.

Under sammanlagt sex samtal ska Trump ha beskrivit Rysslandsutredningen som ett moln över sitt ämbete som han snabbt ville bli av med.

Trump ska också ha ifrågasatt att Comey vittnade inför senaten och bekräftade att en utredning var på gång.

Han ska också upprepade gånger ha krävt att Comey offentligt skulle bekräfta att Trump personligen inte var misstänkt.

Enligt Comey ville han inte göra det eftersom han inte ville påverka utredningen. Han ville inte heller försättas i en situation där han senare tvingades rätta till ett sådant uttalande om situationen förändrades.

Källor: Washington Post, New York Times, The Hill, CNN, Fox News, Politico, NPR.

Programmet är inte längre tillgängligt
Den förra FBI-chefen James Comey vittnar inför senaten - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Diskussion om artikeln