Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Föga hopp för landsbygdsprofessur i Vasa

Från 2017
Uppdaterad 08.06.2017 15:47.
Åbo Akademi i Vasa
Bildtext Åbo Akademi i Vasa.
Bild: YLE/Agneta Glad

Landsbygdsforskningen vid Åbo Akademi i Vasa är hotad. Professuren möjliggjordes i tiden med extern finansiering från Jord- och skogsbruksministeriet.

Tjänsten har varit obesatt i ett år sedan tidigare professorn Kjell Andersson gick i pension. Det finns inga pengar för professuren längre.

Handledning blir lidande

Handledning och undervisning blir lidande, säger projektforskare Kenneth Nordgren.

- Vi som forskar gör ju vårt jobb i alla fall, vi behöver inte en professor i vardagen, säger Kenneth Nordgren. Men om man tänker på utvecklingen av enheten för framtiden så är det ju en professor som ska sköta handledandet av doktorander.

Utvecklandet av ämnet och undervisningen är också sådant som borde innehas av en professor. Kenneth Nordgren tycker det är synd eftersom han uppfattar att det här är ett ämne som blir viktigare i framtiden.

- Vi har haft det här landsbygdsepitetet och det har på något sätt lett tanken fel, för många har associerat med jordbruk. Vi fokuserar mycket på regionala helheter och inte bara på landsbygden. Vi intresserar oss på förhållandet mellan land och stad, det rurala och det urbana är beroende av varandra.

Man framför bokhylla
Bildtext Kenneth Nordgren.
Bild: Yle/Jukka Tyni

Ser dystert ut

Men dekanus Petri Salo har inte mycket hopp att ge.

- Vi borde ha en halv miljon extern finansiering för fem år, säger Petri Salo. Det behövs också en prognos att det ger sådana resultat att den hålls levande. Den behöver också kopplas till våra kandidatutbildningar eller magistersprogram.

Det här är villkor som Åbo Akademis styrelse har för att återbesätta professurer.

Kommer de här villkoren att uppfyllas?

- Inte i detta nu, säger Petri Salo. Det är en stor summa för en lång tid.

Petri Salo, dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på Åbo Akademi i Vasa.
Bildtext Petri Salo.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Korttidsfinansiering ohållbar

Korttidsfinansiering av professurer, är det ett fungerande system?

- Inte mera, man vill ha en långsiktighet i Åbo Akademis verksamhet. Jag förstår mycket väl att man granskar de här villkoren så de uppfylls för åtminstone fem år framåt. Kortsiktighet i dag är väldigt osäkert.

Professuren inrättades 2006 med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet för fem år. Från 2011 kom bidraget från arbets- och näringslivsministeriet.

- Det var en annan tid och andra villkor som gällde då. I dag är villkoren mycket tuffare, säger Petri Salo. Vi har en utmaning i de här professurerna som tidigare var externt finansierade.

Diskussion om artikeln