Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rubba inte den inre klockan - medborgarinitiativet om slopad sommartid till riksdagen

Från 2017
Uppdaterad 08.06.2017 09:29.
Man ligger i en hängmatta.
Bild: Mostphotos

Varför ska man två gånger om året göra livet surt för folk genom att ställa om klockan? Det undrar de fler än 70 000 finländare som undertecknade medborgarinitiativet om att slopa sommartiden. Initiativet överräcks till riksdagen på torsdag.

De som vill avstå från sommartiden anser att justerandet av klockan inte medför någon nytta i det moderna samhället. I stället skapar systemet med sommar- och normaltid en lång rad bekymmer, tycker de.

I medborgarinitiativet nämns bland annat onödiga ändringar i tidtabeller för tåg, bussar och flyg.

Dessutom anpassar sig många dåligt till det att man ställer om klockan två gånger om året, heter det i medborgarinitiativet. Alla klockor ställs heller inte om automatiskt, påminner upphovsmännen.

Lång historia

Systemet med sommartid - alltså att klockan justeras framåt på våren - är inget nytt påfund.

De första officiella försöken med sommartid gjordes under första världskriget men redan innan det hade idén fått fotfäste på många håll.

Tanken med systemet var ursprungligen att ta bättre vara på dygnets ljusa timmar. Sommartiden har även motiverats med spar av energi och med att arbetarna förr i tiden fick mer fritid innan mörkrets inbrott om de både började och slutade jobba tidigare.

Finland tog permanent i bruk arrangemanget med sommartid 1981 efter flera experiment.

Fem dagar att anpassa sig

De som vill bli av med justeringarna mellan sommar- och normaltid menar att folk mår dåligt av att klockan ställs om.

Det finns en del undersökningar på området, men de ger inte helt entydiga svar om hälsoeffekterna.

Bland annat har man vid Åbo Universitetscentralsjukhus forskat i sambandet mellan sommartid och hjärtinfarkter. Det visade sig att det inte finns någon klar koppling mellan de två, utom vad gäller tidpunkten för när infarkterna inträffar.

Det finns ändå de som hävdar att det tar flera dagar för kroppen att anpassa sig till den justerade tiden.

Exakt vilka hälsoeffekter det här kan ha är ändå inte helt klarlagt.

En del forskare anser ändå att man kunde avstå från det nuvarande systemet. Den så kallade inre klockan mår inte bra av att klockan justeras.

Skyll på EU!

Finlands riksdag får alltså på torsdag ta emot medborgarinitiativet om att avstå från sommartiden.

De folkvaldas makt i frågan är ändå begränsad i och med att Finland följer EU:s direktiv om sommar- och normaltid.

Ett visst hopp om förändring för dem som vill slopa sommartiden finns ändå även på unionsnivå. Även EU-parlamentariker flaggar för samma sak. Flera av de finländska parlamentarikerna hör till dem.

Diskussion om artikeln