Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gratis preventivmedel, förbud mot tobaksfimpar, flaggdag för Edith Södergran - också de här frågorna diskuteras på SFP:s partidag

Från 2017
Uppdaterad 10.06.2017 22:06.
Fyra färgglada kondomer.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Valet av presidentkandidat är den viktigaste frågan för SFP:s partidag under veckoslutet. Men partiet har också många andra större och mindre frågor på sin agenda.

Vi listar fem motioner som SFP kommer behandla i samband med veckoslutets partidag.

1. Gratis preventivmedel för alla under 25 år

Motionsställarna vid Svensk Ungdom anser att avgiftsfria preventivmedel borde vara tillgängliga för alla under 25 år.

Bristen på preventivmedel kan leda till oönskade graviditeter och könssjukdomar bland unga. Tillgången till preventivmedel och sexuell hälsa borde inte bero på ens plånbok, skriver SU.

Enligt SU visar erfarenheter att man kan minska på andelen oönskade graviditeter genom att införa gratis preventivmedel för unga.

Partifullmäktige föreslår: SFP borde arbeta för avgiftsfria preventivmedel för unga under 25 år. Unga borde även ges möjlighet att diskutera frågor som berör sexuell hälsa med skolhälsovårdare eller annan hälsovårdspersonal.

2. Släckta ljus – en säkerhetsrisk?

Styrelsen för Mellersta Vanda oroar sig över bilarnas dåliga belysning. Ett EU-direktiv från 2011 ger bilister möjlighet att köra utan bakljus på dagarna.

Vindruta i regn
Bild: Mikael Crawford/Yle

Enligt motionsställaren är släckta bakljus en säkerhetsrisk i trafiken. Genom att göra bakljusen obligatoriska kunde man rädda liv och undvika skador till följd av påkörningar bakifrån.

Partifullmäktiges föreslår: SFP arbetar för att det ska bli obligatoriskt att ha bakljusen på i trafiken.

3. Flaggdag för Edith Södergran

Motionsställaren Svenska kvinnoförbundet anser att poeten Edith Södergrans födelsedag, den fjärde april, borde införas som en flaggdag i statskalendern.

Edith Södergran
Bild: SLS Svenska Litteratursällskapet i Finland

Genom att flagga den fjärde april skulle man inte bara fira Södergran utan också multikulturalismens dag, skriver förbundet i motionen.

Edith Södergran (1892-1923) hörde till de ledande lyriska modernisterna i den nordiska litteraturen. Hon växte upp i en kosmopolitisk omgivning, och kom under sin karriär att göra bildningsresor på olika håll i Europa.

Partifullmäktige föreslår: Politiska partier har i regel undanhållit sig från att föreslå nya flaggdagar. Denna samhälleliga hänsyn bäddar för att nationalsymbolen inte partipolitiseras, skriver partifullmäktige i sitt svar.

4. Tobaksfimpar – en förbisedd miljörisk?

Tobaksfimparna är förutom en estetisk olägenhet också en miljörisk konstaterar SFP i Esbo som lämnat in motionen.

Äldre tycker inte om att ungdomar kastar skräp på marken.
Bild: Pinja Lindholm, Wilma Westerholm, Sirke Roisko

Fimparna innehåller bland annat mikroplaster och kadmium, en tungmetall som kan ha skadliga inverkningar på människor och djur.

Enligt motionsställarna borde det bli förbjudet att lämna fimpar på gatan eller i naturen. Överträdelser ska bestraffas med böter och krogägare borde åläggas att samla upp fimpar som lämnas utanför utgången.

Partifullmäktige föreslår: Ett kontinuerligt informationsarbete är viktigt och den befintliga lagstiftningen bör följas upp. Man ska ändå väga behovet av nya förbud och mot den börda sådana förbud för med sig när det gäller dem som ska övervaka dem, konstaterar partifullmäktige.

5. Beskattningen av vindkraftverk

I dagens läge beskattas de flesta vindkraftsverk enligt den allmänna fastighetsskatten, inte enligt den högre skattesatsen för kraftverk. Den högre skattesatsen gäller för kraftverk vars kapacitet överstiger 10 MW. Vinkraftverkens kapacitet är vanligen lägre än så.

Vindmölla och blå himmel.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Motionsställaren anser att vindkraftsparkerna borde ses som helheter, och beskattas därefter. I praktiken betyder det här att vindkraftsparker vars sammanlagda kapacitet överstiger 10 MW kunde beskattas strängare än i dag.

Skärpt beskattning av vindkraftsparker skulle öka på kommunernas skatteintäkter och därmed locka fler kommuner att etablera vindkraftsparker, anser motionsställaren.

Partifullmäktige föreslår: SFP arbetar för att kommunerna ska få mera skatteinkomster från vindkraft endera genom att beskatta vindkraftsparker som en helhet, eller genom att sänka gränsen för när ett vindkraftverk kan beskattas som kraftverk.

SFP ballonger på valvaka på Bocks i Vasa

SFP samlas till partidag - vi har sammanställt de viktigaste frågorna under mötet!

Drygt 200 partidelegater samlas i Helsingfors under helgen.

Diskussion om artikeln