Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad kan ta i bruk servicesedlar för äldreboende

Från 2017
Avdelning 3 vid Björkbacka i Jakobstad måste stängas
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad föreslår att servicesedlar för effektiverat serviceboende tas i bruk från och med 1 augusti.

- Det här är en positiv sak eftersom det ger möjligheten att minska på köerna. Det ger också möjligheten till tredje sektorn att vara med, säger nämndens ordförande Marcus Suojoki (Sfp).

Det här innebär att klienterna får möjlighet att välja mellan de privata serviceproducenterna som har godkänts som serviceproducenter.

Värdet på sedeln kommer att vara inkomstrelaterad och det maximala värdet på sedeln kommer att vara 3173 euro per månad. Servicesedeln kommer att täcka måltider samt vård och omsorg. Hyran står klienten själv för.

Mer kostnader till en början

Ibruktagandet av servicesedlar beräknas medföra att budgeten för köptjänster överskrids. Kostnaderna för sedlarna i år uppgår till 100 000 euro.

- Vi förväntar oss inte att det här ska ge mindre kostnader för oss i början, men på sikt kommer det att ge det utan vidare, säger Suojoki.

- Vi får se hur det tar fart och är det så att vi får en positiv respons så måste vi äska om mera budgetmedel i så fall.

Ärendet går nu vidare till stadsstyrelsen och -fullmäktige.

Föreslår renovering av Björkbacka

Verksamheten på avdelning 3 vid Björkbacka servicehem flyttades redan 2016 till elementbyggnader på grund av dålig inomhusluft. Den gamla avdelningen ska rivas och en ny väntas vara klar 2018.

Men enligt nämnden är hela området i behov av renovering. Avdelningarna Ida & Emil samt avdelningarna 2 och 4 bör också renoveras.

- Vi kommer att föreslå för stadsstyrelsen och -fullmäktige att man reserverar pengar för de kommande renoveringarna. Det är bara för att vi vill att det beaktas också i framtiden, säger Suojoki.

Tanken är att man ska börja renovera de andra avdelningarna efter att arbetet vid avdelning tre är klart. Hur mycket en möjlig renovering skulle kosta är ännu oklart.

Diskussion om artikeln