Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fortsatt osämja om slamtransporter i Östnyland – nu får domstolen avgöra

Från 2017
detalj på slangar och slamtransportsbil.
Bildtext Detaljer på en slamtransportbil.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Långköraren om slamtransporterna i Östnyland fortsätter. Nu vill avfallsnämnden att förvaltningsdomstolen ska avgöra frågan. Bland annat har det visat sig att personen som kom med det tidigare lagstridiga förslaget var jävig.

I mars fattade den regionala avfallsnämnden i Borgå beslut om att fortsätta med det gamla systemet, som går ut på att privatpersoner själv fattar beslut om vilket företag de anlitar för att sköta slamtransporter. Slam är en restprodukt från reningsverk och avloppsbrunnar.

Enligt den nya lagen borde ändå kommunerna ordna med slamtransporterna, vilket betyder att avfallsnämndens beslut stred mot lagen.

Avfallsnämndens motsvarande beslut från 2013 har redan en gång upphävts av en domstol.

Jämn omröstning – ordförande avgjorde

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i Borgå besvärade sig mot nämndens beslut från mars. Nu har avfallsnämnden behandlat sitt utlåtande till besväret.

Nämnden beslöt att Helsingfors förvaltningsdomstol får avgöra frågan i första hand. I andra hand ska nämnden behandla frågan på nytt. Omröstningen slutade 3–3, vilket betydde att ordförande Kristel Pynnönens (SFP) röst avgjorde.

– Två av oss som röstade för beslutsförslaget har också tidigare varit av åsikten att det gamla systemet inte uppfyller lagens krav, säger Kristel Pynnönen. Nu hade en tredje person ändrat åsikt, vilket ledde till att saken avgjordes.

Personen som har ändrat åsikt är Reija-Riikka Stenbäck (Grön).

Nämndmedlem visade sig vara jävig

Diskussionen var ändå ganska kort, enligt Kristel Pynnönen. Juridiken har diskuterats flera gånger.

– Det som naturligtvis kanske blev en avgörande faktor var att vi på mötet konstaterade att Sari Silta var jävig i behandlingen av ärendet, säger Pynnönen.

På förra mötet var det Sari Silta (SDP) som kom med det vinnande motförslaget, det vill säga att slamtransporterna borde fortsätta enligt det gamla lagstridiga systemet.

– Jag kan inte avgöra för någon annans del, men det kan ju hända att då den här personen [som ändrade åsikt] blir uppringd av någon som framför att Silta är jävig i ärendet så kan det ha haft en viss inverkan på trovärdigheten i det tidigare motförslaget, säger Kristel Pynnönen.

Motförslag om att förkasta besväret

Pekka Malin (Saml) och Åke Laitinen (SDP) föreslog att Helsingfors förvaltningsdomstol borde förkasta stadens besvär. Också Pirkko Nokkala (Sannf) röstade för förslaget.

Kristel Pynnönen, Matti Kalvia (SDP) och Reija-Riikka Stenbäck röstade å sin sida för att domstolen får avgöra frågan.

Sari Silta var jävig. Också det konstaterade avfallsnämnden efter omröstning. Omröstningen slutade 3–3 och ordförande Kristel Pynnönens röst avgjorde.

Vad händer nu, ordförande Kristel Pynnönen?

– Jag hoppas att domstolen nu skulle avgöra den här frågan för vår del. Det har varit en långkörare och våra åsikter i nämnden är hemskt olika. Om domstolen inte avgör så kommer ärendet tillbaka till nämnden.

Hon konstaterar att det handlar om juridik och att domstolen därför skulle kunna avgöra frågan.

– Det handlar ju inte om vad man vill, alltså om vi vill att slamtransporterna ska fortsätta som nu eller om vi vill ändra på det. Utan det handlar ju om vår syn på huruvida systemet uppfyller den nuvarande lagens krav eller inte.

Den regionala avfallsnämnden är Borgås, Askolas, Borgnäs, Lovisas och Sibbos gemensamma avfallshanteringsmyndighet.

Diskussion om artikeln