Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yle förstärker oberoendet, journalistiken och ledarskapet

Från 2017
Uppdaterad 13.06.2017 09:14.
Yles logo
Bild: LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Yle gör förändringar i sin verksamhet för att förstärka det journalistiska oberoendet och den journalistiska kvaliteten.

- Yle har länge legat under lupp. Bolagets verksamhet har utvärderats grundligt och offentligt, säger Yles vd Lauri Kivineni ett pressmeddelande.

Kivinen säger att Yle har prövats också internt de senaste månaderna och förändringarna är ett medel att återställa arbetsron inom företaget.

Tydligare journalistiska riktlinjer, mer resurser för grävande journalistik

Yle inför en ny tjänst, en ombudsman för publiken. Ombudsmannen ska bland annat utveckla dialogen med publiken.

Arbetet kring de journalistiska principerna vid den finska nyhets- och aktualitetsenheten utvidgas till hela Yle som också stärker sin grävande journalistik och ger den ökade resurser. För att utveckla det egna kunnandet grundar Yle dessutom en egen Journalistakademi.

Yle skapar också nya sätt att bedöma oberoendet, bland annat genom en regelbunden utomstående revision och nya linjedragningar.

Vidare söker Yle söker en direktör och ansvarig redaktör för den finska nyhets- och aktualitetsverksamheten, och arbetar vidare med att utveckla Nyhets- och aktualitetsverksamhetens ansvarsområden.

"Oberoendet viktigt"

Yles styrelseordförande Thomas Wilhelmsson säger för sin del att debatten om Yle lyfte fram att det är ytterst viktigt att trygga Yles journalistiska oberoende.

Den journalistiska kulturen kan Yle själv påverka, och kulturens betydelse är stor.

- Yle kan påverka hur oberoende och trovärdigt publiken upplever Yle, säger Wilhelmsson.

Yle söker en direktör och ansvarig redaktör för den finska nyhets- och aktualitetsverksamheten. Arbetet med att utveckla Nyhets- och aktualitetsverksamhetens ansvarsområden går också vidare.

Yles styrelse fattade den 12 juni beslut om de utvecklingsåtgärder verkställande direktören lagt fram.

Åtgärderna vidtas bland annat mot bakgrund av den Yle-utredning som bolaget hade beställt.

Diskussion om artikeln