Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

De stora vårdbolagen sopar rent i Egentliga Finland

Från 2017
Uppdaterad 16.06.2017 07:07.
Bolaget Attendo bygger vårdhem.
Bildtext Vårdreformen öppnar upp för de privata vårdbolagen.
Bild: Yle/Monica Forssell

De stora vårdbolagen, bland annat Attendo och Esperi Care, breder i rasande takt ut sig i Egentliga Finland.

Företagen bygger nytt, förstorar befintliga vårdhem, reserverar tomter och köper upp service som i dag sköts av kommunerna.

Nybyggda hus i Kimito.
Bild: Yle/Monica Forssell

I första hand handlar det om effektiverade serviceboenden för äldre, alltså vårdhem med personal på plats dygnet runt.

Tentaklerna ute i nästan varannan kommun

Yle Åbolands kartläggning visar att vårdbolaget Attendo som bäst bygger nytt, utvidgar eller har reserverat en tomt i åtminstone elva kommuner i Egentliga Finland. Det finns totalt 27 kommuner i landskapet.

I Pyhäranta, Nystad, Virmo, S:t Karins, Kimitoön, Salo och Letala bygger företaget som bäst nya vårdhem för äldre och i Loimaa, Lundo, Masku och Pöytis har företaget reserverat tomter.

Åkermark med nybygge och cykelväg.
Bild: Yle/Monica Forssell

Esperi Care följer samma mönster men i lite blygsammare skala.

I Kimito bygger Esperi Care som bäst ett helt nytt vårdhem och i Nystad förstorar man ett befintligt vårdhem.

Esperi Care har sedan tidigare verksamhet i flera kommuner och har nyligen köpt upp ett äldreboende av Pemar stad samt ett äldreboende i Masku.

I flera kommuner pågår det också som bäst förhandlingar om att sälja äldreboenden.

En yngre person håller en äldre person i handen.
Bild: Mostphotos

Bland annat i Letala utreder kommunen som bäst vad man vill göra med ett av de effektiverade serviceboenden som kommunen upprätthåller.

I Aura upprätthåller föreningen Vanhustentaloyhdistys ett serviceboende med tjugo platser för äldre (kommunen är en av föreningen Vanhustentaloyhdistys grundare). Åtminstone Mehiläinen och Esperi Care är intresserade av att köpa boendet. Samma vårdbolag är också intresserade av att köpa ett annat litet boende som upprätthålls av kommunen.

Också Loimaa förhandlar som bäst med privata vårdföretag. Där gäller det både stadens egen service men också en ny tomt med möjligheten att bygga ett serviceboende med 45 platser. Alla stora vårdföretag som till exempel Attendo, Esperi Care, Mehiläinen och så vidare har lämnat anbud på tomten.

Vårdreformen öppnar upp marknaden för de privata företagen

Attendos försäljningschef Alex Gullichsen medger att intresset för att utvidga är stort.

- Vi anser att den kommande vårdreformen öppnar upp marknaden för privata företag, konstaterar Gullichsen.

Enligt Gullichsen har mottagandet i kommunerna i Egentliga Finland varit varmt.

- Det finns en positiv attityd gentemot företagare och företagsamhet i Egentliga Finland. Det är vi mycket nöjda över. Diskussionerna har varit positiva, öppna och ärliga. Hoppas att det förblir så också i framtiden, säger Gullichsen.

Kommunerna vill bli av med besvärliga fastigheter

En gemensam nämnare för de kommuner där vårdbolagen aktiverar sig verkar vara att de kommunala vårdplatserna antingen inte räcker till eller att de fastigheter som kommunens äldreboenden är inhysta i behöver renoveras.

Almahemmets matsal
Bildtext Almahemmet i Kimito borde renoveras för att duga som vårdfastighet.
Bild: Yle/Monica Forssell

Renoveringen är ett problem för kommunerna eftersom vårdreformen gör att social- och hälsovården förs över till landskapen men fastigheterna kvarstår i kommunernas ägo.

Att sätta pengar på att renovera kan visa sig vara bortkastade pengar om landskapet i framtiden inte vill hyra fastigheterna.

Pengar i krukor
Bild: Flickr/Images money

Gullichsen säger att det som är avgörande för företagets intresse att utvidga, ta över eller bygga nytt i kommunerna är hur mycket äldre det bor på orten samt kommunernas egen syn på servicebehovet.

- Vi lyssnar mycket på kunden, konstaterar Gullichsen.

Offentliga sektorn hopplöst efter

Antti Parpo, förändringsdirektör i Egentliga Finland kommenterar de stora privata vårdföretagens frammarsch så här:

- Företagen är ute efter marknadsandelar inom ramen för den kommande valfrihetslagen. Det är helt naturligt att företagen försöker skapa sig en stark ställning på vårdmarknaden.

Fyra talar med publik i bakgrunden.
Bildtext Antti Parpo till höger på bilden. I mitten Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta och till vänster Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén. Bilden tagen på ett seminarium om vårdreformen i vintras.
Bild: Yle/Monica Forssell

Parpo vill inte moralisera och han är inte rädd för att något av de stora vårdbolagen får en monopolställning inom vården i Egentliga Finland. Skulle det mot förmodan ändå gå så att något företag får en alltför stark ställning är det läge för diskussion, säger Parpo.

- Om det går så måste landskapet ta ställning till det på något sätt, säger Parpo.

Det som bekymrar Parpo mer än monopolställning eller de privatas iver är att den offentliga sektorn - som med sitt bolag ska tävla med de privata - för tillfället befinner sig i ett hopplöst underläge.

- Vi kan inte ens grunda ett bolag ännu eftersom vi inte har något landskap. Lagarna som hänger ihop med landskaps- och vårdreformen har ännu inte godkänts. För att vi ska vara konkurrenskraftiga borde vi redan ha ett bolag, slår en uppenbart frustrerad Antti Parpo fast.

- Min personliga åsikt är att det ligger i skattebetalarnas intresse att den offentliga sektorn är konkurrenskraftig och klarar av att kapa en del av marknaden. Det är oroväckande om den offentliga sektorn inte kommer att ha någon roll på marknaden.

”Sälj inte ut allt till konkurrenterna”

Lika lite som Parpo vill moralisera över storföretagens hunger efter marknadsandelar vill han styra kommunerna och deras beslutsfattare i hur de ska agera då vårdbolagen vill köpa befintlig service och fastigheter.

- Jag har uttryckt en allmän önskan om att kommunerna inte ska sälja ut en alltför stor del av verksamheten till konkurrenterna. Samtidigt är det helt klart att det lönar sig för kommunerna att göra sig av med fastigheter som inte kommer att duga som vårdfastigheter i framtiden.

Hur resonerar då kommunerna?

I Kimitoön är Attendo berett att köpa Kimitoöns äldreboenden Almahemmet och Hannahemmet men bland politikerna går åsikterna isär.

En del är beredda att sälja verksamheten medan andra vill att verksamheten bibehålls i kommunens regi för att sedan övergå i landskapet eller att ett vårdbolag som grundas tillsammans med Pargas, Åbolands sjukhus och ett privat bolag tar över.

I både Vemo och Pemar har man stått inför samma dilemma som i Kimitoön: privata lockar med att köpa vårdfastigheter som kommunen borde renovera, men vill samtidigt också ha personal och kunder.

Vemo sade nej åt privat

I Vemo är äldreboendet Margareettakoti fukt- och mögelskadat och måste stängas.

Attendo var berett att köpa hemmet och dessutom förbinda sig att bygga ett helt nytt hem i kommunen, men politikerna röstade ner förslaget.

Seminarium i Lilla villan i Nickby kring rättsbevakningen för personer med minnesstörning
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Sune Bergström

Fullmäktigeordförande Simo Virtanen (Centern) förklarar att man ville försäkra sig om att det i och med vårdreformen skulle finnas en vårdcentral i kommunen och beslöt då att göra om en del av hälsocentralen till ett effektiverat serviceboende och fortsätta ta hand om de äldre i egen regi.

En bidragande orsak till att politikerna valde att inte sälja ut verksamheten var också att personalen inte understödde det alternativet.

I dag är inga privata vårdföretag aktuella i Vemo och enligt Virtanen är det inte sannolikt att fler privata dyker upp inom den närmaste framtiden.

- Det är nog besvärligt att komma hit, skrattar Virtanen och berättar att vårdfrågan var en av knäckfrågorna inför kommunalvalet och de nyvalda politikerna är inte välvilligt inställda till privata vårdföretag på orten.

Pemar sade ja till privat företag

Pemar, sjuttio kilometer mot sydost från Vemo resonerade tvärtom i samma fråga.

I Pemar är det äldreboendet Jokilaakso, byggt på 1920-talet, som levt ut sin tid och borde renoveras för dyra pengar men politikerna har valt att istället sälja vårdhemmet till Esperi Care.

I samband med affären köper Esperi Care också en tomt och förbinder sig att bygga ett nytt vårdhem med sextio platser.

I Pemar har platserna inte räckt till för alla äldre och man har varit tvungen att köpa platser utanför staden.

- På det här sättet kan vi garantera att Pemarborna får stanna på orten också som äldre, säger Reijo Hallisto (Centern), ordförande för stadsfullmäktige.

- Också jobben blir kvar i staden, förklarar Hallisto.

Pemar har ytterligare två serviceenheter för äldre. Dem kommer man inte att sälja.

Kritik för ojust skatteplanering

Medborgarorganisationen Finnwatch har i ett utlåtande till riksdagens finansutskott, ekonomiutskott samt social- och hälsovårdsutskott krävt att alla vårdbolag som hör till ett internationellt företag och inom ramen för valfrihetslagen producerar social – och hälsovård i Finland, måste avge landsvisa skatterapporter.

Det här är nödvändigt för att man ska kunna övervaka att stora internationella bolag inte kanaliserar skattepliktig vinst till bolag i andra länder.

Åtminstone inom vårdbolaget Attendo,som tidigare kritiserats av Finnwatch för ojuste skatteplanering, är man beredd att gå med på landsvis skatterapportering.

- Det kräver lite arrangemang från vår sida men om en sådan modell krävs så är det klart att vi förbinder oss till en sådan, säger Alex Gullichsen.

Fotnot: Uppgifterna om tomtreserveringar och byggplaner har getts av kommunerna själva. Bland de privata företag som är intresserade av att etablera sig på olika håll i landskapet finns också till exempel Mehiläinen, Pihlajalinna och många andra mindre företag. Granskningen gjordes under våren 2017.

Diskussion om artikeln