Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Flyktingar kan nödinkvarteras på motell i Ölstens i Borgå

Från 2017
Hussein har packat sina resväskor, han åker frivilligt till Irak
Bild: Yle/Jessica Stolzmann

Kommunplatser för kvotflyktingar och vård för papperslösa flyktingar diskuteras i stadsstyrelsen i Borgå på måndag. Nödinkvartering för flyktingar kan arrangeras på ett motell i Ölstens.

NTM-centralen i Nyland föreslår att Borgå ska erbjuda kommunplatser för 46 kvotflyktingar i år. Siffran baserar sig på avtal som staden redan har gjort om att ta emot flyktingar.

Mottagande av flyktingar i Borgå

  • År 2016 höjde stadsfullmäktige antalet kommunplatser för kvotflyktingar till 119, på begäran av NTM-centralen. Det här eftersom antalet asylsökande hade blivit exceptionellt stort.
  • Under tidigare år har Borgå tagit emot cirka 25-30 kvotflyktingar per år.
  • Sammanlagt 98 av stadens kommunplatser fylldes under 2016.
  • Dessutom flyttade 32 flyktingar som fick uppehållstillstånd till Borgå på eget initiativ.
  • I fjol våras beräknade Borgå att kostnaderna skulle öka med 135 000 euro då antalet kommunplatser höjdes.
  • Kostnaderna blev ändå lägre än väntat eftersom största delen av flyktingarna anlände först i slutet av året.

– Av de platser som nämns under avtalet för 2016 är 21 stycken fortfarande lediga. Dessutom har staden ett gällande avtal enligt vilket Borgå tar emot 25 flyktingar varje år, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz i ett pressmeddelande.

von Schoultz är ordförande för arbetsgruppen som har berett frågan om kommunplatser.

Biträdande stadsdirektören i Borgå
Bildtext Arkivbild av biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Social- och hälsovårdsministeriet har dessutom gett direktiv åt kommunerna om hur den brådskande vården av papperslösa ska skötas. Enligt lagen ska alla som behöver det få ta del av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster.

Personer som inte har ett uppehållstillstånd eller en kommunplats i Finland ska själva betala fullt pris för den brådskande vården. FPA ersätter kostnaderna till kommunerna om kunden själv inte betalar.

Borgå vill också erbjuda rådgivningstjänster

Arbetsgruppen i Borgå föreslår att staden, utöver den brådskande vården, också erbjuder andra tjänster åt papperslösa. Hit hör rådgivningstjänster för kvinnor och barn samt studenthälsovård för barn och unga.

Kostnaderna beräknas vara cirka 6 000 euro. Enligt arbetsgruppen kan tjänsterna erbjudas med stadens nuvarande personalresurser.

– Andra städer har lagt upp motsvarande riktlinjer, berättar Sirkka Valta som koordinerar invandrararbetet i Borgå.

I brådskande fall har papperslösa också rätt att få socialtjänster. Hit hör nödinkvartering och bidrag för mat, kläder eller mediciner. Papperslösa barn har rätt till de tjänster som finns inskrivna i barnskyddslagen.

Kan inkvarteras i Ölstens

Arbetsgruppen föreslår att papperslösa ska nödinkvarteras på ett motell i Ölstens. Inkvarteringskostnaderna ligger på 532 euro per rum. Summan inkluderar frukost för två veckor.

Högst tre personer kan inkvarteras i samma rum, och beslutet om inkvartering fattas för högst två veckor.

Socialen kan dessutom bevilja matbidrag med en betalningsförbindelse till en butik, eller ge kunden en matkasse. Också det beslutet fattas för högst två veckor åt gången.

Chefen för invandrartjänster i Borgå
Bildtext Arkivbild av Sirkka Valta som koordinerar invandrararbetet på Borgå stad.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Matbidraget är 50 euro i veckan för en vuxen och 30 euro för ett barn.

– Bidraget är det samma som beräknas för matutgifter enligt utkomststödet, men lite lägre eftersom personen får morgonmål vid inkvarteringen. Personer som bor någon annanstans beviljas högst 250 euro i månaden, säger Sirkka Valta.

Valta konstaterar dessutom att beloppet motsvarar det som beviljats i andra kommuner.