Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

SFP gjorde undantag för Jörn Donner - inte i enlighet med valfinansieringslagen

Från 2017
Uppdaterad 15.06.2017 08:18.
Jörn Donner.
Bildtext När Jörn Donner fick frågor om sin valfinansiering svarade han med att han inte vet någonting om det.
Bild: Yle/Parad Media

Att som Jörn Donner (SFP) frånsäga sig ansvaret för sin valfinansiering är inte i enlighet med valfinansieringslagen. Det här uppger Statens revisionsverk. SFP gav ett löfte till Donner innan kommunalvalet att han "inte behöver beblanda sig med de praktiska sakerna kring kampanjen".

Enligt Jörn Donners redovisning av sin valfinansiering fick han 3 000 euro var från tre olika bidragsgivare, det vill säga SFP:s understödsförening, Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland och Svenska Bildningsförbundet. Sammanlagt fick han alltså 9 000 euro i bidrag, men han använde bara lite på 6 000 euro i sin kampanj.

När Yle Nyheter ställde frågor kring det här och vad han ska göra med de 3 000 euro som inte användes svarade han att han inte har haft någonting med sin valfinansiering att göra.

- Jag har inte haft någonting med valfinansieringen att göra. När jag ställde upp som kandidat meddelade jag att jag inte satsar en cent. Om någon vill satsa så är det fritt fram. Jag har inte rört vid några pengar, sade Donner.

Jag var tvungen att skriva på pappret men jag tittade inte på vad det innehöll.

― Jörn Donner

Men du har redovisat för din finansiering?

- Nej, jag var tvungen att skriva på pappret men jag tittade inte på vad det innehöll, sade Donner till Yle Nyheter i tisdags.

Donner hänvisade därefter vidare frågor till SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff.

"Ansvaret kan inte överföras"

Enligt Jaakko Eskola på Statens revisionsverk, som övervakar valfinansieringen, är lagen väldigt tydlig när det gäller ledamöters ansvar för sin valfinansiering.

- Den redovisningsskyldiga svarar för innehållet i sin valfinansieringsanmälan. Det vill säga i samband med kommunalvalet gäller det här för ordinarie fullmäktigeledamöter och suppleanter, säger Eskola.

Bör den redovisningsskyldiga vara medveten om varifrån denne har fått pengar?

- När man svarar för sin valfinansiering är det naturligt att man också är medveten om det och att man följer valfinansieringslagen. Men ofta har kandidater stödgrupper som har hand om det praktiska i kampanjen. Men som sagt, ansvaret för redovisningen ligger hos den redovisningsskyldiga.

Men är det möjligt att någon på partikansliet har hand om en ledamots redovisning?

- Allting är möjligt, men det fråntar inte att den som är skyldig att redovisa också har ett ansvar för redovisningen. Ansvaret kan inte överföras bara för att någon har hjälpt en med valfinansieringen, säger Eskola.

"Är ganska övertygad om att Donner inte har bekantat sig med lagen"

SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff bekräftar att partiet har hjälpt Donner med redovisningen av valfinansieringen.

- Han har undertecknat redovisningen, men vi har hjälpt honom, säger Guseff.

Han har undertecknat redovisningen, men vi har hjälpt honom.

― Fredrik Guseff

Men han hänvisar frågor kring valfinansieringen till partikansliet.

- Det förstår jag eftersom vi har hjälpt honom. Han har själv inte aktivt deltagit i det. Men som han själv konstaterade så har han undertecknat anmälan, men inte jobbat med den, säger Guseff.

Enligt valfinansieringslagen kan man inte frånsäga sig ansvaret om sin valfinansiering fastän någon annan har gjort den.

- Jag är ganska övertygad om att han inte har bekantat sig med den delen av lagstiftningen.

Fredrik Guseff
Bildtext SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff säger att partiet lovade att ha hand om Jörn Donners valfinansieringsanmälan.
Bild: Malin Åbrandt

Partiet lovade sköta de praktiska sakerna

Enligt Guseff har SFP gjort ett undantag för Donner.

- I normala fall sköter var och en sin kampanj själv. Alla sänder också in sin egen valfinansieringsanmälan, men i Jörns fall så lovade vi att vi hjälper honom med kampanjen och sköter de praktiska sakerna. Därför behövde han också hjälp med finansieringsredovisningen för att veta vilka pengar det har varit fråga om.

Varför gjorde partiet ett undantag för Jörn Donner?

- Det var ett löfte när han lovade kandidera att han inte själv behöver beblanda sig med de praktiska sakerna i kampanjen.

Det var ett löfte när han lovade kandidera att han inte själv behöver beblanda sig med de praktiska sakerna i kampanjen.

― Fredrik Guseff

Är det inte viktigt att en politiker känner till vem som har betalat för ens kampanj?

- Det är klart att det är viktigt och det är det normala förfaringssättet, säger Guseff.

Jörn Donner ställde upp i kommunalvalet i Helsingfors och blev invald i stadsfullmäktige med 980 röster. Han är född 1933 och har gjort en lång karriär som författare, filmregissör, filmproducent och politiker.

Diskussion om artikeln