Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Framtiden oviss för Krogars vattenskyddsförening i Hangö

Från 2017
Sådana syrepumpningsapparater användes udner projektet Proppen i Sandöfjärden.
Bildtext Syrepumpning på Sandöfjärden under projektet Proppen.
Bild: Aarre Arrajoki

Krogars vattenskyddsförening grundades 1969 för att skydda vattnen på norra sidan om Hangö udd. Nu är den kanske på väg att upplösas.

Föreningen har sporrat lokala industrier att minska sina utsläpp. Korvskinnsfabriken Visko är en av dem.

Fortsättningsvis är det viktigt att mota eutrofieringen i grind, vid våra egna stränder och i Östersjön som helhet, poängterar man inom Krogars vattenskyddsförening.

Förändringar och manfall

Ordförande Max Forsman kommer att frånsäga sig sina ansvarsuppgifter av personliga skäl. Två andra styrelsemedlemmar har också meddelat att de kommer att avgå. Det här försätter föreningen i en mycket svår situation.

Då styrelsen möttes den 4 juni beslöt man föreslå för årsmötet att föreningen avslutas.

Max Forsman hoppas att medlemmarna nu mangrannt ska sluta upp för att diskutera föreningens framtid och att det i sin tur kan leda till att den lever vidare.

Svårt att samla massorna

När Forsman tog över som ordförande var hans förhoppning att kunna blåsa liv i föreningen och föryngra den.

I praktiken har föreningens verksamhet och målsättningar under de senaste åren drivits av för få personer, konstaterar han.

Lea Adolfsson, Martina Malmberg och Max Forsman debatterar i God morgon Västnyland
Bildtext Avgående ordförande Max Forsman.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

- Man måste hitta ansvarspersoner för att kunna driva verksamheten. Om de inte finns så är det väldigt svårt att göra det.

För två år sedan gav Krogars vattenskyddsförening Visko en eloge för att korvskinnsfabriken minskat sina utsläpp. Den industriella belastningen på Sandöfjärden har nu minskat markant.

Behövs då Krogars vattenskyddsförening mera?

- Föreningen grundades i tiderna som en motreaktion till de enorma utsläpp som Visko tidigare stod för i Sandöfjärden och på Hangös norra sida. Men föreningen har nog hela tiden haft många andra uppgifter.

Max Forsman betecknar vattnen från Hangöby till Gennarbyviken och ända upp till Bromarv som väldigt speciella. Han säger att det är bra att det finns en förening som fungerar som en slags vakthund.

Nu gäller det också att se hur vattendragen kan rehabiliteras efter den långa industriella epoken.

- Vattnen lider av en inre övergödning som leder till att djupare områden blir syrefria varje sommar. Det är inte bra. Däremot belastas de inte av lantbruk.

Och om också hushållen ser över sin hantering så har det stor effekt på vattendragen.

Verksamheten ska dryftas

Fortfarande har nog föreningen mycket att uträtta, menar ordförande Max Forsman.

För ett par år sedan besvärade sig Krogars vattenskyddsförening till Högsta förvaltningsdomstolen angående sprängämnesfabrikören Forcits utsläpp men här fick föreningen avslag.

- Det tycker vi ju att är helt obegripligt. Men här ansåg både regionförvaltningsverket i södra Finland och till sist Högsta förvaltningsdomstolen att det ännu i dessa dagar är möjligt för industrin att få utökade utsläppsmöjligheter, när det gäller så problematiskt avfall som svavelsyra.

Lördag den 17 juni klockan 13 håller Krogars vattenskyddsförening årsmöte på Lappvik FBK, Gamla stamvägen 2.

- Jag önskar faktiskt att så många som möjligt kommer dit. Då kunde vi föra en dialog om hur vi skulle kunna fortsätta föreningens verksamhet.