Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Roaming inom EU är nu gratis - men finländska operatörer får ta mer betalt

Från 2017
Uppdaterad 15.06.2017 20:19.
Kvinna som använder mobiltelefon.
Bild: Antonio Guillem

Kommunikationsverket har på torsdagsmorgonen beslutat ge finländska mobiloperatörer rätt att ta ut extra avgifter för roaming, under en övergångsperiod på minst ett år.

Anledningen till undantagslovet - som gäller DNA, Elisa, Moi Mobiili och Telia - är att det anses vara ofördelaktigt för operatörerna att tvingas stå för roamingkostnaderna när finländare vistas utomlands.

Vi reser i allmänhet så pass mycket och använder mobilen aktivt utanför landets gränser. Med andra ord använder vi mer data utomlands än vad européerna gör i Finland.

Användarnas mobilanvändning utomlands är inte gratis för operatörerna, som tvingas betala varandra ersättning.

Kommunikationsverkets beslut innebär att myndigheten bedömer att de slopade roamingavgifterna för konsumenter leder till oskäliga förluster för operatörerna i Finland.

– Avsikten är att se till att de inhemska mobiltelefonipriserna inte stiger. Utan de här undantagen kunde priserna på abonnemang stiga massvis, och det kunde bli omöjligt att fortsätta erbjuda kunderna obegränsade datakvoter, säger Petri Makkonen, biträdande direktör på Kommunikationsverket.

En del inhemska operatörer har ändå höjt sina priser på sistone innan den här förändringen. Har ni följt med det här?

– Det har kommit många slags olika priser i och med att det har dykt upp nya abonnemangstyper på marknaden. Operatörerna har i allmänhet en frihet att prissätta hur de vill, säger Makkonen.

Han tillägger att det nu är ett bra läge att kolla upp vilket mobilabonnemang som skulle vara det bästa för en själv.

– Det verkar som om vissa abonnemang blir dyrare och andra billigare. Nu är en bra tidpunkt att kolla upp ens eget abonnemang och vilka roamingpriser det har.

Högre priser kan pågå länge

Undantagslovet gäller i ett år men kan förlängas efter det om behovet kvarstår - hur många gånger som helst.

– Möjligheten till undantag kom med i EU:s roamingförordning till stor del på grund av att Finland krävde det. Vårt marknadsläge är annorlunda än det i övriga Europa. Vi har alltså relativt billiga priser och vi har många mobilabonnemang som ger obegränsad mängd data, kommenterar Makkonen.

Det är ändå upp till var och en operatör om den faktiskt vill ta mer betalt för roaming eller inte. Till exempel Telia har tidigare signalerat att företaget kanske inte kommer att göra det, medan Elisa redan gör det.

– Finland har kommit ganska långt när det gäller mobil data och finländarna använder globalt sett mest mobildata, också med mobiltelefoner. Det ledde till att den modellen som EU-kommissionen hade föreslagit inte riktigt passade ihop med den finska konsumtionsmodellen, förklarar Jan Virkki, affärsverksamhetsdirektör på Elisa.

Jan Virkki.
Bildtext Jan Virkki.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Han tillägger att det var viktigt att kunna fortsätta erbjuda abonnemang med obegränsade datakvoter.

– Utan undantagslovet skulle vi högst troligt ha varit tvungna att ändra på de modeller vi har i Finland, särskilt för mobildata.

Elisa-kunder som bara använder sin mobilanslutning inom landets gränser behöver inte heller uppdatera sitt abonnemang till ett dyrare som inkluderar användning inom andra EU-länder.

Nya, lägre maxpriser i kraft

Roamingen kostar operatörerna maximalt 3,2 cent per minut för röstsamtal, 1 cent per sms och 7,70 euro per gigabyte data. Grossistpriserna är från och med i dag rejält lägre än tidigare, men anses alltså ändå vara problematiska för finländska operatörer.

Det här är också de maximala roamingpriser som de finländska operatörerna får uppbära av sina kunder under övergångsperioden. Priserna är skattefria, så mervärdesskatt på 24 procent tillkommer ännu. Det innebär till exempel att datapriset maximalt blir 9,548 euro per gigabyte.

DNA beviljades ändå ett lägre tilläggspris för data, på cirka 4,60 euro per gigabyte plus mervärdesskatt, för bolaget hade inte ansökt om ett högre pris än det.

Gratis EU-roaming är till för den som tillfälligt reser utomlands - det vill säga den som använder sin mobil mer i hemlandet än utomlands. Dessutom ska användningen vara “skälig”, vilket ofta betyder kring 10 gigabyte i månaden.

När roaminganvändningen håller på att överskrida den "skäliga" datagränsen så informeras kunden om det per textmeddelande.

Efter överskridningen kostar roamingen konsumenten maximalt 7,70 euro per gigabyte i år och maximalt 6 euro per gigabyte nästa år. Datapriset kommer enligt EU:s regler att minska år efter år ända ned till 2,50 euro per gigabyte år 2022. Mervärdesskatt på 24 procent är inte medräknad i de här priserna.

EU har stegvis sänkt roamingavgifterna under de senaste åren. Förändringarna omfattar förutom EU-länderna också EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge.