Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Andelslaget: Läpp det enda området i Raseborgstrakten där man kan tänka sig en stormarknad

Från 2017
ABC bensinstation i Karis.
Bildtext Varuboden-Osla äger bland annat tomten där ABC står i Läpp.
Bild: Yle/Minna Almark

Andelslaget Varuboden-Osla är fortfarande intresserat av att öppna en Prisma i Läpp i Karis. Vd Hannu Krook säger att området är bäst lämpat för en stormarknad i Raseborg. Enligt gällande landskapsplanen går det inte.

- Läpp det enda området i Raseborgstrakten där man kan tänka sig att bygga en stormarknad, säger Hannu Krook.

Läpp ligger några kilometer utanför Karis. Läpp utgör ett område i korsningen av riksväg 25 till Ekenäs och Hangö samt Västra omfartsvägen som leder till Karis centrum och vidare till Pojo.

Varuboden-Osla köpte den gamla Bergmanfastigheten i östra delen av Läpp för ungefär två år sedan. Byggrätten på tomten uppgår till 4 500 kvadratmeter och gäller för dagligvaruhandel.

Vi är beredda att jobba länge för det här.

Vd Hannu Krook om Prisma i Läpp

En Prismaaffär brukar vara mellan 7 000 och 8 000 kvadratmeter stor. Ungefär hälften av den ytan viks för dagligvaror och resten för bruksvaror, säger Hannu Krook. Därför kunde byggrätten för dagligvaruhandel räcka för Varuboden-Oslas planer.

Räcker byggrätten till?

Frågan är om det finns tillräckligt med helhetsbyggrätt i Läpp.

- Frågan är var i Läpp stormarknaden ska vara och om en Prisma ryms på den tomt där byggrätten för dagligvaruhandel finns, säger Krook.

Hannu Krook uppger att förhandlingarna med Raseborgs stad fortsätter.

- Det har varit en lång process och vi är beredda att jobba länge för det här.

Lagen styr

Den nya markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft i våras. Den ger större möjligheter att bygga stormarknader utanför städernas centrumområden. Det här eftersom maximistorleken för stora detaljhandelsenheter fördubblades från nuvarande 2 000 kvadratmeter till 4 000 kvadratmeter samtidigt som lagen ger möjlighet att placera dem utanför centrum.

Om en enhet byggs utanför centrum måste man garantera att servicen är tillgänglig också för dem som inte har egen bil. Det betyder att man måste kunna påvisa att det är lätt att ta sig till stormarknaden med kollektivtrafik eller till fots och med cykel.

Den nya lagen kan ge bättre möjligheter för Varuboden-Osla att etablera en Prisma i Läpp.

Landskapsplanen kan ändå sätta käppar i hjulet. Den gällande landskapsplanen tillåter nämligen inte nya stora enheter för dagligvaruhandel så som Prisma på Läppområdet.

Landskapsplanen styr

Etapplandskapsplan 2 fastställdes 2014. Enligt den planen finns det 30 000 kvadratmeter byggrätt i Läpp. Största delen är byggrätt för specialaffärer som till exempel bil- eller möbelaffärer, inte dagligvaruhandel.

Men landskapsplanen ska rätta sig efter markanvändnings- och bygglagen som nu har ändrat. Det innebär ändå inte automatiskt att en stor dagligvaruenhet kan landa i Läpp. Det gäller att ta hänsyn både till hurdana varor som säljs och om handeln är av lokal eller regional betydelse.

Halvtomt vid Prisma i Villmanstrand
Bildtext Stormarknader utanför centrum delar åsikterna.

Tidigare ville staden höja byggrätten för hela Läppområdet. Men landskapsstyrelsen för Nylands förbund gick inte med på att höja byggrätten i Läpp till 38 000 kvadratmeter då Raseborg ansökte om det. Orsaken var att man då ville att invånarna ska använda sig av tjänsterna inne i centrum och inte utanför.

SFP har varit motvilliga till stormarknad

Raseborgs maktparti SFP har senare signalerat att man inte vill ha en stormarknad utanför Karis centrum. Orsaken är att man vill värna om Karisbornas möjligheter att sköta sina ärenden inne i centrum.

Om en stormarknad etableras i Läpp finns det en risk att de små centrumföretagen är tvungna att flytta efter.

Arbetet med delgeneralplanen pågår

Planläggning har många nivåer. Mellan landskapsplanen och detaljplanen finns generalplanen. Arbetet med att förnya delgeneralplanen som bland annat gäller Läpp pågår för tillfället. Det är meningen att planen kommer till påseende i slutet av juni.

I den föreslås det att byggrätten för dagligvaruhandel på Bergmantomten minskas från 4 500 till 4 000 kvadratmeter. Enligt Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store beror det på att det enligt undersökningar inte finns underlag för en stormarknad i området.

Diskussion om artikeln