Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Johannes församling vägrar välsigna samkönade par under Regnbågsmässan

Från 2017
Regnbågsflagga
Bild: EPA/Hose Jacome

Johannes församling i Helsingfors går inte med på att välsigna samkönade par under Regnbågsmässan, som ordnas på hösten. Regnbågsmässans arrangörer är kritiska och funderar nu på att flytta mässan från Johanneskyrkan.

År 2007 kom föreningen Regnbågsankan med idén om att ordna en kristen mässa för hbtq-personer och sedan dess har Johannes församling låtit ordna mässan i deras lokaler. Utöver de här aktörerna har också rörelsen Yhteys Gemenskap och Facebook-sidan RegnbågsMissionen deltagit i anordnandet av Regnbågsmässan.

I samband med Regnbågsmässans tioårsdag, Finlands 100-årsjubileum och den Lutherska kyrkans 500-årsjubileum föreslogs att välsigna samkönade par under själva mässan. Det här gick Johannes församlings kyrkoherde, Johan Westerlund, inte med på. Därför har Westerlund nu fått ta emot kritik av teologen och regnbågsvolontären Monika Pensar.

Johanneskyrkan i Helsingfors.
Bildtext Regnbågsmässan har i flera års tid ordnats i Johanneskyrkan.
Bild: Fred Wilén/YLE

Johannes församling begränsad

Johannes församling har fattat beslut att från och med den 1 maj upplåta Johanneskyrkan och S:t Jacobs kyrka på Drumsö samt övriga församlingsutrymmen för välsignelse av samkönade par, när förrättningen sköts av en präst. I samband med det beslutet beslöt församlingen att avvakta när det gäller vigsel.

Kyrkoherde Johan Westerlund säger att församlingen välkomnar hbtq-personer och att de är glada över att kunna ordna regnbågsmässor men att kyrkan inte har möjlighet att välsigna samkönade par under gudstjänsten.

Kyrkan är beredd att ställa utrymme till förfogande för samkönade par att bli välsignade men har rent juridiskt ingen möjlighet att förrätta en sådan välsignelse.

- Vi föreslår att en välsignelse av det här slaget kan ske före eller efter mässan. En välsignelse kan inte ske under mässan eftersom det skulle stå i strid med kyrkans eget regelverk. Vi har valt att inte utmana den här ordningen till dess kyrkomötet beslutar annat, säger Westerlund.

Den största orsaken är helt enkelt att vi inte vill utmana kyrkans regelverk.

― Johan Westerlund, kyrkoherde för Johannes församling

Westerlund nämner också att han som kyrkoherde kan anmälas till domkapitlet ifall han i dagens läge tillät en välsignelse av det här slaget. Det här ser han ändå inte som ett särskilt stort hot och han understryker att det heller inte är den största orsaken till att församlingen motsätter sig välsignelse av samkönade par under mässan.

- Den största orsaken är helt enkelt att vi inte vill utmana kyrkans regelverk, säger Westerlund.

Westerlund anser också att han har blivit oproportionerligt hårt kritiserad för beslutet. Han anser att det vare sig är något stort eller diskriminerande beslut och tycker att gränsdragningen inte drabbar någon specifik grupp eller person.

Westerlund hoppas att det här beslutet inte ger upphov till en splittring inom församlingen utan hoppas istället på att finna en gemensam lösning. Han uttalar också hopp om en förändring av kyrkans regelverk.

- Jag hoppas att kyrkans regelverk ska förändras så att vi snart också fullt ut ska kunna viga samkönade par och välsigna deras äktenskap utan att behöva vara olydiga mot kyrkans eget regelverk, säger Westerlund.

Kyrkoherde Johan Westerlund i Pojo svenska församling
Bildtext Kyrkoherde Johan Westerlund.
Bild: YLE/ Helena Rosenblad

Samma mål, olika metoder

Monika Pensar är grundare av Facebook-sidan Regnbågsmissionen och medlem av såväl rörelsen Yhteys Gemenskap som föreningen Regnbågsankan. Enligt henne kämpar Regnbågsmässans alla aktörer för samma sak men de har dessvärre olika metoder för att nå detta. Därför kommer Pensar nu aktivt att söka efter en församling som välkomnar välsignelse i Regnbågsmässan.

- Om vi inte hittar någon annan församling är det alltid bättre att vi fortsätter samarbetet med Johannes församling än att vi upphör att vara med och organisera Regnbågsmässan. Vi söker ändå aktivt och med stor förtröstan efter en församling som skulle vara öppen för välsignelse i själva mässan, menar Pensar.

Regnbågsmässans andra aktörer vandrar vidare

Pensar ser sig gärna bli kontaktad om det finns en församling som är beredd att, som hon uttrycker det själv, omfamna Regnbågsmässan som den är i sin mest blommande form. Hennes vision är att välsignelser och till och med vigslar av samkönade par ska kunna förrättas under själva gudstjänsten. Pensar lyfter fram Åbo som ett exempel där Regnbågsmässan har innehållit välsignelse av ett samkönat par.

Vi söker aktivt och med stor förtröstan efter en församling som skulle vara öppen för välsignelse i själva mässan.

― Monika Pensar, teolog och regnbågsvolontär

Pensar betonar att såväl Regnbågsankan och Regnbågsmissionen som Johannes församling jobbar för samma sak men att Johannes församling för tillfället har sämre möjligheter att förverkliga de här gemensamma målen. Eftersom Regnbågsankan och Regnbågsmissionen inte är begränsade på samma sätt som Johannes församling ser Pensar det nu som deras uppgift att gå vidare och förverkliga sina mål.

Diskussion om artikeln