Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Avhandling: Motion hjälper vid klimakteriebesvär

Från 2017
En kvinna knyter skosnöret på sina rosa löparskor.
Bild: lev dolgachov/Mostphotos

Motion - särskilt uthållighetsträning - hjälper mot klimakteriebesvär, slås det fast i en färsk avhandling inom idrottsvetenskap som synar arbetsförmågan hos personer i 50-årsåldern och uppåt.

Hos kvinnor påverkas arbetsförmågan i medelåldern ofta av besvär som hänger samman med övergångsåldern.

- Saken har undersökts rätt lite i Finland, trots att symptomen kan vara häftiga och dra ner på arbetskapaciteten, säger disputanden Reetta Rutanen.

Klimakteriet börjar hos finländska kvinnor i genomsnitt i 51-52-årsåldern.

Sömnproblem, hjärtklappning, ovanlig svettning, värmevallningar, ångest, allmän irritation och omotiverad nedstämdhet är exempel på symptom som orsakas av avtagande estrogenproduktion i äggstockarna.

Gruppen som motionerade orkade bättre

Inalles 176 finländska kvinnor med besvärliga klimakteriesymptom deltog i undersökningen där hälften av kvinnorna motionerade 50 minuter fyra gånger per vecka.

Ekenäs simhall
Bild: YLE/Bubi Asplund

Det var fråga om raska promenader, stavgång och uthållighetsträning. Belastningsnivån uppgick till 64–80 procent av den beräknade maximala pulsen.

Undersökningen pågick i sex månader och efter ett halvt år mådde personerna i gruppen som motionerat bättre än kontrollgruppen där kvinnorna hade uppmanats att fortsätta leva som förut.

Träningen hade märkbar effekt på kvinnornas välbefinnande: Kvinnorna som motionerat upplevde ännu länge efteråt mindre nattliga värmevallningar, de kände sig mindre fysiskt belastade och arbetsförmågan, livskvaliteten samt den mentala hälsan var bättre än hos kontrollgruppen.

Rutanen rekommenderar på basis av undersökningen hellre motion än hormonpreparat för kvinnor som lider av klimakteriebesvär.

- All sorts motion är nyttig. Det ökar på det allmänna välbefinnandet, tankarna och sinnet slappnar bättre av. När den fysiska konditionen förbättras orkar man också bättre på jobbet, säger Rutanen.

Avhandlingen Physical Exercise, Work Ability and Quality of Life in Middle-aged Women: short- and long-term effects of a randomized controlled intervention granskas vid Tammerfors universitet i dag.

Diskussion om artikeln