Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning: Vindkraft ger inga hälsoproblem

Från 2017
Uppdaterad 16.06.2017 12:55.
Vindkraft eller solenergi?
Bild: Yle/Linus Hoffman

Det finns inget som tyder på att vindkraft förorsakar hälso- eller miljöproblem, slås det fast i en omfattande utredning som bland annat två ministerier, Strålsäkerhetscentralen och Institutet för hälsa och välfärd deltagit i.

Uppdraget var att utreda hälsoeffekter och miljökonsekvenser av vindkraft.

Forskarna studerade hur det ljud som vindkraftverk alstrar påverkar människors hälsa och hur vindkraftverken påverkar fåglar och fladdermöss.

Enligt studien är de infraljudnivåer som mäts i närheten av vindkraftverk ungefär lika stora som i stadsmiljö, och det finns inga bevis för att den infraljudnivån skulle skada hälsan. Forskarna talar ändå för mer forskning på området.

Om vindmöllorna placeras i mindre artrika områden så blir det också färre fåglar och fladdermöss som flyger in i möllorna.

Utredningarna av eventuella hälsoeffekter av vindkraften fortsätter i höst. Först när utredningarna är klara bereds en lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor.

Diskussion om artikeln