Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommitté föreslår: Lättare för Åland att få mera makt

Från 2017
Uppdaterad 16.06.2017 15:34.
Ålands flagga.
Bild: Markku Ojala/All Over Press

Det ska bli lättare för Åland att ta över behörigheten att stifta lagar inom olika områden med åländskt intresse.

Det föreslår den parlamentariska Ålandskommittén som på fredagen överlämnade sitt betänkande till kommunikationsminister Anne Berner (C) som har hand om Ålandsfrågorna i regeringen.

Kommittén föreslår också att det ska bli lättare att överföra rätt att uppbära skatter till Åland.

Dessutom ska det nuvarande skattegottgörelsesystemet ersättas med en ny typ av skattekorrigering som ska vara smidigare än det gamla systemet och fungera som ett effektivare incitament för att utveckla Ålands skattekraft.

Åland ska också få en bättre möjlighet att påverka frågor med åländskt intresse på riksnivå genom en ny mekanism där ett ärende vid behov kan beredas av den behöriga ministern, Ålandsministern, Ålands lantråd och statsministern, enligt förslaget.

Ändrade namn

Kommittén föreslår inga ändringar i behörighetsområden i lagstiftningen eller rätten att uppbära skatter.

Däremot föreslås en rad namnändringar: Landskapet Åland ska bara heta Åland, landskapslagen ska ändra namn till lagtingslagen och landskapsregeringen till Ålands regering.

Dessutom ska Ålandsdelegationen byta namn till delegationen för Ålandsärenden.

Avvikande åsikter

Kommitténs betänkande är inte enhälligt utan där ingår avvikande meningar från representanter för Ålands lagting om bland annat utökad beskattningsbehörighet och Ålands representation i Europaparlamentet.

Dessutom har den sannfinländska riksdagsledamoten Leena Meri lämnat en kompletterande synpunkt.

Lagtingsledamoten Axel Jonsson som företräder självständighetsrörelsen Ålands framtid undertecknade inte överlåtelsebrevet till betänkandet.

Minister Anne Berner bedömer att möjligheterna att få igenom kommitténs förslag som goda.

- Kommittén är trots allt enig i de stora linjedragningarna och det underlättar arbetet i riksdagen. Det gör det också lättare för regeringen att komma med en proposition som sedan kan godkännas i såväl riksdagen och i Ålands lagting, säger Anne Berner till Svenska Yle.

Ålänningarna hade gärna sett en utvidgad beskattningsrätt.
Varför kunde de inte få det?

- Det är en helhet som vi har diskuterat mycket den här våren och diskuterat mycket med finansministeriet. Vi försöker finna balanserade lösningar. Å ena sidan mera flexibilitet i tillämpningen, men samtidigt är det också vårt ansvar från rikets sida att se till att helheten fungerar långt in i framtiden, säger Anne Berner kommunikationsminister med ansvar också för de åländska frågorna.

FNB Artikeln kompletterades med citat av minister Anne Berner för Svenska Yle kl. 15.33.

Diskussion om artikeln