Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kommunexpert: Naturligt att privata företag vill satsa på äldreomsorgen

Från 2017
Uppdaterad 16.06.2017 15:12.
Sandra Bergqvist
Bildtext Sakkunniga Sandra Bergqvist, SFP, vid Kommunförbundet förstår om kommunerna känner sig frestade att i nuläget sälja ut sin vård till privata bolag.
Bild: SFP/Johan Hagström

Sandra Bergqvist som är sakkunnig och teamleader på Kommunförbundet samt viceordförande för SFP är inte överraskad att privata företag breder ut sig inom äldreomsorgen i Finland.

Är det en bra eller dålig utveckling att privata vårdbolag breder ut sig så här kraftigt som de nu gör?

- Jag ser det som en naturlig utveckling på den situation vi har idag. Trycket ökar och det behövs fler vårdplatser i ganska rask takt. Samtidigt är kommunerna i en besvärlig situation då mycket är oklart med den kommande vårdreformen, och kommunerna vill kanske inte investera så många miljoner i något som man inte riktigt vet hur det kommer att se ut inom bara ett par år.

Ett bredare utbud brukar ofta leda till ökad konkurrens och i bästa fall leder den ökade konkurrensen till en bättre kvalitativ vård.

Charisse Ortiz på vårdhemmet i Fredrikshamn med patient.
Bildtext Attendo Care har etablerat sig på många orter i Finland.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen

Ur den synvinkeln ser Bergqvist det som sker som en naturlig utveckling, och det är helt normalt att privata aktörer väljer att satsa och ta plats på marknaden.

Privata bolag kan få monopol

Vad kan det ha för konsekvenser att exempelvis Attendo skaffar sig stora marknadsandelar?

- Ett bredare utbud brukar ofta leda till ökad konkurrens och i bästa fall leder den ökade konkurrensen till en bättre kvalitativ vård då det finns fler valmöjligheter för kunderna.

Då enheterna sköts av privata bolag så kan vinstintresset ibland vara större än inom det offentliga.

Enligt Bergqvist kan det förstås vara ett problem om utvecklingen leder till att den offentliga sektorn försvagas.

- Det är inte heller bra för det är också viktigt att vi har en offentlig sektor som kan erbjuda de här tjänsterna i framtiden.

Vad kan det betyda för oss som är patienter eller för äldre som behöver äldreomsorgstjänster?

- Konkret kan det betyda att kunderna har mer möjligheter att själv välja var de vill bli vårdade och det är en positiv sak. Det kan också betyda att konkurrensen förbättrar den kvalitativa vården inom äldreomsorgen och mer fokus läggs på hurudan vård som ges inom vårdenheterna, så det är ytterligare en positiv sak.

Visst är ett scenario där ett bolag får monopolställning helt möjligt.

Dessutom tillägger Bergqvist att det kan kännas mycket rörigt och råddigt om det finns för många alternativ och man inte alltid har tillräckligt stor insyn i hur saker och ting sköts inom de privata vårdenheterna.

- Då enheterna sköts av privata bolag så kan vinstintresset ibland vara större än inom det offentliga.

Kan Attendos framfart leda till att de får monopol på alla vårdtjänster i en kommun?

- Det är svårt att säga, och mycket beror förstås på hur kommunen ser på att sälja ut sina vårdtjänster. Det kan förstås uppstå sådana situationer, och det är helt praktiskt möjligt, men de flesta kommuner vill nog också ha något i egen regi.

Om de privata bolagen lyser med sin frånvaro så faller bollen helt och hållet i famnen på det offentliga.

- Men visst har vi redan exempel på kommuner som valt att lägga ut hela sin vårdsektor på entreprenad, så visst är ett scenario där ett bolag får monopolställning helt möjligt.

Nybyggda hus i Kimito.
Bildtext Esperi Care är ett annat vårdbolag som växer kraftigt.
Bild: Yle/Monica Forssell

Språket glöms ofta bort

Vad händer om ett privat vårdbolag en dag väljer att lägga ner sin verksamhet i en kommun på grund av dålig lönsamhet?

- Ofta har man upphandlat tjänsterna och för tillfället finns det ofta avtal som förbinder de privata vårdbolagen att erbjuda sina tjänster i kommunerna under en viss tid.

- I framtiden kan det däremot bli förändringar, för enligt det vårdförslag som nu har lagts fram gällande vårdreformen så kan vart och ett av bolagen registrera sig och då vara serviceproducenter för att få erbjuda tjänster till kommunerna.

- Men då kan det ju uppstå situationer där ett visst bolag efter en tid inser att det inte var tillräckligt lukrativt och lägger lapp på luckan.

Det här kan enligt Bergqvist leda till ökad press på det offentliga och i slutändan på landskapen, för det ligger på deras bord att se till att det finns tillräckligt med serviceproducenter.

Om de privata bolagen lyser med sin frånvaro så faller bollen helt och hållet i famnen på det offentliga och då är det landskapen som måste se till att det finns vård och de tjänster som behövs.

Vilka språkkrav kan man ställa på privata företag som kanske har stora marknadsandelar i en kommun?

- Idag avgörs mycket hur upphandlingen har gjorts. Naturligtvis borde en tvåspråkig kommun alltid göra upp kontrakten så att kommunen kan erbjuda service och vård på båda språken.

Yngre hand på två rynkiga, äldre händer på bordet.
Bildtext Hur äldreomsorgen ska skötas är ett hett diskussionsämne på många håll för tillfället.
Bild: Mostphotos/Erwin Wodicka - BilderBox.com

Men enligt Bergqvist finns det situationer där det tyvärr har gått lite snett under upphandlingen och kommunerna inte har betonat språkaspekten tillräckligt mycket.

- Det kan i sin tur leda till att det kommuner med en liten andel svenskspråkiga glömmer bort minoriteten då upphandlingarna görs. Det leder till problem, men jag anser nog att en tvåspråkig kommun ska erbjuda vård på båda språken.

Oklart läge svårt för kommunerna

Hittills har vårdrefomen krävt att alla sådana hälsovårdstjänster som ska bli valbara, alltså tjänster där kunderna fritt kan välja vem de går till, ska ges av bolag.

Det betyder att också den offentliga vården ska bolagiseras, men just nu behandlar grundlagsutskottet den här frågan. Vad händer om man anser att bolagiseringskravet kan slopas?

- Det är nog svårt att säga i det här skedet då vi inte vet vad ett slopande av kravet betyder och på vilket sätt det skulle slopas. Men det är klart att bolagiseringskravet är en av de saker som har kritiserats hårt i den pågående reformen och därför har man sett sig tvungna att göra något åt saken.

- Men i nuläget är det svårt att säga hur det kommer att bli och jag antar att vi är fiffigare om ett par veckor då grundlagsutskottet har kommit med sin redogörelse.

Det var inget oväntat att städerna reagerar så här för det har redan tidigare kommit kritik från de stora städerna.

- Vi kan exempelvis se på hur situationen ser ut i Sverige där man också har ett system för valfrihet inom vården och där man inte har ett krav på en bolagisering. Så i nuläget är det endast ett politiskt beslut och det återstår att se hur det blir.

Vad borde en kommun enligt dig göra om ett privat företag erbjuder sig att köpa upp kommunens äldreboenden?

- Det här är nog något som varje kommun själv måste ta ställning till. Mycket beror förstås på hur kommunen ser ut, hur marknaden ser ut för exempelvis de fastigheter kommunen har och om det är möjligt för kommunen att sälja fastigheterna nu eller i framtiden.

Bolaget Attendo bygger vårdhem.
Bildtext De privata bolagen är ofta beredda att bygga nytt i de kommuner de etablerar sig i.
Bild: Yle/Monica Forssell

- Det gäller för kommunerna att evaluera i hur gott skick fastigheterna är och om de i nuvarande situation är attraktiva för marknadsläget eller om de i själva verket är en situation där man sitter med Svarte Petter på hand då vårdreformen har trätt i kraft och det efter hyrestiden på 3+1 år visar sig att landskapet inte länge är intresserat av att hyra fastigheterna.

- Så det är många saker som kommunerna måste beakta och därför förstår jag att intresset i kommunerna kan vara stort att i det här läget sälja fastigheterna för då får man åtminstone något för dem och kan i bästa fall få tillbaka de investeringar man har gjort i fastigheterna under årens lopp.

Alla är inte nöjda

I går kunde vi läsa att landets sex största städer vill dra i nödbromsen då det gäller vårdreformen – vad tycker du Sandra Bergqvist om en sådan idé?

- Det var inget oväntat att städerna reagerar så här. Det har redan tidigare kommit kritik från de stora städerna om att det finns stora frågetecken vad gäller vårdreformen och hur den är uppbyggd i dagens läge med tanke på de stora städernas situation och därför förstår jag att städerna nu vill ta en time-out.

- Det är också något som vi på Kommunförbundet har betonat och lyft fram att tidtabellen för vårdreformen är alldeles för snäv i nuläget och därför skulle det vara på sin plats med en time-out.

Diskussion om artikeln