Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo planerar ny kollektivtrafik – "Superbussen är som en spårväg utan räls"

Från 2017
Buss i Åbo
Bildtext Hur kunde kollektivtrafiken utvecklas i Åbo?
Bild: Yle/Lotta Sundström

Åbo stad planerar att förnya kollektivtrafiken, med antingen stombussar, superbussar eller snabbspårväg. Därför hör man nu för andra gången invånarnas åsikt med hjälp av en enkät.

Stombussar är med en beräknad kostnad på 10 miljoner euro det billigaste alternativet och innebär bland annat att antalet bussfiler i stadens centrala delar utökas. Spårvägen är det dyraste alternativet och väntas gå loss på 423 miljoner euro.

Superbussar är ett annat alternativ som beräknas kosta 217 miljoner euro och beskrivs som spårväg utan räls. Superbussen tar fler passagerare och trafikerar i en egen fil i mitten längs hela busslinjen.

buss malmä
Bildtext Så här ser Malmös superbussar ut.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Ny enkät på grund av ny information

Juha Jokela, trafikplaneringsingenjör på Åbo stad, berättar att orsaken till den nya enkäten är att superbuss-konceptet är så nytt att fördelarna och nackdelarna först nu börjar klarna.

- Superbussar har funnits i Europa i bara cirka 10 år. Dessutom har vi ändrat en hel del i planerna från 2013-15. Den tilltänkta spårvägslinjen till Skansen har slopats till förmån för en fortsättning till Reso. Det finns med andra ord mycket nytt att beakta, anser Jokela.

Hittills har staden fått in kring 2 000 svar på enkäten, men man väntar sig ännu fler.

Åbo stads spårvägsplan.
Bildtext Åbo stads plan för ett spårvägsnät i Åbo.
Bild: Åbo stad

"Spårvägen har upplevt en renässans"

Vad är då nackdelarna och fördelarna med de olika alternativen, nu när ni har undersökt effekterna mer noggrant?

- Spårvägen har upplevt en renässans i Europa de senaste 30 åren. Den har bevisats ha positiva stadsutvecklingseffekter, till exempel genom höjda fastighetspriser och nya företag längs linjerna. Spårvägen är ett känt, synligt och beständigt färdmedel.

Enligt Jokela kan man med superbussar uppnå liknande effekter, medan stombussalternativet är ett mindre projekt.

- Stombussen antas inte ha någon särskild inverkan på stadsutvecklingen, men den fyller det ökande behovet av kollektivtrafik.

Beslut tidigast våren 2018

Efter att enkäten avslutats ska resultaten gås igenom för att presenteras på hösten. Därefter går man vidare med kostnadskalkyler och bedömningar. Dessutom ska rutterna ses över på nytt. Det är med andra ord inget som kommer att lösas i en handvändning.

- Vi borde vara klara med beredningen till årsskiftet, sedan ska vi begära utlåtanden och förhoppningsvis kan ett beslut tas våren 2018.

Jokela menar att det är åtminstone 2-3 år innan planeringsskedet kan övergå till förverkligande.

Invånarenkäten kan fyllas i här.

Bildtext Juha Jokela.
Bild: Yle/Marie Söderman

Diskussion om artikeln