Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nybygge för Kyrkfjärdens skola skulle kosta 12 miljoner euro

Från 2017
Uppdaterad 17.06.2017 10:05.
Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext Det finns tre olika alternativ för Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det kostar tio miljoner eller mera att renovera och bygga till vid Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby. Det visar en färsk behovsutredning.

En arkitekt har nu tillsammans med kommunens tjänstemän gått igenom de olika alternativen som finns för Kyrkfjärdens skola. Målet är att hitta en lösning som tjänar kommunen i 50 år till.

Vi måste tänka tiotals år framåt

Merja Olkinuora

Den nuvarande skolan är trång och delvis föråldrad. Den är totalt cirka 2 300 kvadratmeter stor. Den nya skolan skulle i samtliga alternativ vara 5 200 kvadratmeter.

Tre alternativ

Arkitekten Ari Mäki-Marttunen från Arkkitehdit Q4 har sammanställt den nya behovsutredningen som ger kommunen tre olika alternativ.

Befintliga byggnader utnyttjas: 9,5 miljoner euro

Både det gamla Stenhuset och den nuvarande huvudbyggnaden saneras. Utöver det bygger man knappt 3 000 kvadratmeter till.

Fördelen är att priset är billigare men risken är att eventuella problem i konstruktionerna inte försvinner. Dessutom är det byggnadstekniskt utmanande att koppla samman gamla och nya byggnadsdelar. En annan nackdel är trafiken – det är svårare att ordna trafiken om man inte kan planera om tomten helt och hållet.

Riva Stenhuset, renovera huvudbyggnaden och bygga till: 10,7 miljoner euro

Man river Stenhuset och renoverar huvudbyggnaden samt bygger 3400 kvadratmeter till. Också den här lösningen är mindre flexibel än att riva allt och bygga nytt. Trafikproblemen är svårare att lösa och eventuella problem i konstruktionerna kvarstår som i alternativ ett.

Riva allt och bygga helt nytt: 11,8 miljoner euro

Alla konstruktionsmässiga risker undanröjs om de gamla byggnaderna rivs, säger arkitekten. Alla funktioner kan planeras på bästa sätt. Det är lättare att planera vettiga och trygga trafiklösningar. Men det kostar mera.

Centralkök och ungdomslokal kostar extra

Kommunen hoppas kunna placera också mycket annat än skolan i Kyrkfjärden. Ett centralkök (150 kvadratmeter) skulle kosta över en halv miljoner euro till.

Om man också bygger utrymmen för ungdomslokaler (200 kvadratmeter), ökar kostnaderna med ytterligare 0,3 miljoner euro.

Räknar med 250 elever

I höst börjar 170 elever vid centrumskolan i Ingå. Det är mera än vanligt och skolan har tagit till olika specialarrangemang för att få plats för alla.

Efter läsåret 2017-2018 sjunker siffran så att skolan redan om fyra år beräknas ha under 140 elever. Behovsutredningen utgår ifrån en elevsiffra på 250.

- Vi måste tänka tiotals år framåt, säger bildningschefen i Ingå Merja Olkinuora om den optimistiska synen på hur elevantalet utvecklas.

Hon förklarar att det i den finska skolan Merituulen koulu i dag går cirka 200 elever och det finns plats för några tiotal till.

Kvinna med glasögon står vid en bokhylla med mappar.
Bildtext Merja Olkinuora har varit bildningschef i Ingå i ett par år.

I de två andra svenskspråkiga skolorna i Ingå, Västankvarn och Degerby, går det 40 respektive 100 elever. Olkinuora säger att byskolorna värdesätts högt i Ingå och att Degerby dessutom är en viktigt skola för familjer där föräldrarna pendlar österut mot huvudstadsregionen.

Byggstart 2019?

Behovsutredningen vilar nu över sommaren. I höst tar såväl bildningsnämnden som tekniska nämnden ställning till vilket av arkitektbyråns lösningsalternativ som är bäst eller om kommunen vill komma med ett eget förslag.

Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext Arkivbild på kyrkfjärdens skola.
Bild: Yle/Marica Hildén

I behovsutredningen föreslår arkitekten en tidtabell där man planerar projektet i höst, upphandlar byggnadsplanering vid årsskiftet, planerar bygget under 2018, sedan upphandlar byggentreprenaden i början av 2019 och börjar bygga i juni 2019.

Diskussion om artikeln