Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Westenergy i Korsholm hör till de bästa i Europa

Från 2017
Josefin Stolpe, informatör på Westenergy.
Bildtext Josefin Stolpe, informatör på Westenergy.
Bild: Yle/Anna Ruda

Westenergy i Korsholm är en av Europas ledande avfallsförbränningscentraler. Det hävdar man i alla fall själv. Informatör Josefin Stolpe säger att siffrorna talar sitt tydliga språk.

Westenergy i Korsholm omvandlar brännbart avfall till energi. I sin årsberättelse för 2016 skriver VD Olli Alhoniemi att man har en ställning som ett av de ledande företagen i den europeiska branschen.

Nära hundra procent

Informatör Josefin Stolpe berättar hur man kan veta det.

När det gäller dylika anläggningar ser man på verkningsgrad, alltså hur stor del av energin i det inkommande avfallet man lyckas ta vara på, enhetens användningsgrad och materialets användningsgrad, alltså hur stor del av det material som kommer in man kan använda.

Och det här är ni bra på?

- Det är vi. Vi ligger nära hundra procent på alla nämnda mätare, säger Stolpe.

Verksamheten ska vara genomskinlig

Utöver de kalla siffrorna säger Stolpe att det också finns annat som man kan vara bra på.

- Låga utsläpp och en genomskinlig verksamhet. Vi har tusentals personer på besök varje år.

Det ligger hårt arbete och god planering bakom Westenergys resultat.

- Vi jobbar kontinuerligt för att ligga i topp, säger Stolpe.

Stolpe uppskattar att det finns ett tiotal liknande förbränningsanläggningar i Finland och kring 450 i Europa.

- Alla som sysslar med det här i Finland bränner endast finländskt avfall. Men i andra länder, till exempel i Sverige, sysslar man med avfallsimport.

Nya investeringar

Westenergy körde igång verksamheten år 2012. Bolaget grundades för tio år sedan.

Hur väl motsvarar dagens Westenergy de tidiga planerna?

- Rätt väl. Den grundläggande verksamhetsidén är fortfarande den samma: Vi förbränner avfall som inte går att återvinna på annat sätt. Vad gäller utrustningen sker det förbättringar hela tiden, säger Stolpe.

Till de mest märkbara förändringarna hör förnyandet av eldstadens innerväggar i fjol. Nu är eldstaden extra tålig.

I fjol investerade man också i lufttillförselsystemet till eldstaden.

- Det betyder att vi kan blåsa in mer syre som elden behöver och då blir processen mer effektiv.

Rum för förbättring i sorteringen

Stolpe tycker att synen på att sortera avfall och på avfallsförbränning förändrats under åren.

- Tidigare var man aningen skeptiska. Nu när folk kommer på besök är de inte lika ifrågasättande som tidigare.

Hur bra är då österbottningarna på att sortera?

- Vi gör slumpmässiga kontroller av avfall ett par gånger i veckan. En bil tömmer ut sitt avfall och så går vi igenom det. Det brukar se ganska bra ut, men visst finns det rum för förbättring.

Aluminium är inte brännbart avfall

Det värsta felet man kan göra när man sorterar är att slänga giftigt avfall fel. Annat som kan orsaka stora problem för Westenergy är stora föremål som inte brinner, till exempel metalldelar och stenar.

Det är också rätt vanligt att folk slänger aluminium i brännbart avfall.

- För oss orsakar det här problem främst på grund av att aluminium smälter i vår eldstad. Det blir en klibbig massa som sätter sig fast på olika ytor.

Stolpe har också en hälsning så här i sommartider.

- Man får sortera bioavfall som brännbart men för oss tar det bara ner på kvaliteten. Satsa på en trädgårdskompost och sätt bioavfallet dit i stället!

Ännu effektivare

Inom den nära framtiden planerar Westenergy investera i en ny rökgasskrubber. Men den renar man rökgaserna från föroreningar.

Det här ska höja enhetens verkningsgrad till 100 procent.

- Det är några in i framtiden före vi har den installerad, säger Stolpe.

Diskussion om artikeln