Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Framtidens fabriker planeras i Österbotten

Från 2017
Uppdaterad 19.06.2017 07:17.
Rayko Toshev visar ett virtuellt kraftverk till John Dahlbacka.
Bildtext Rayko Toshev visar runt John Dahlbacka i det virtuella kraftverket.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Virtuell verklighet kan bli ett vanligt verktyg i framtidens fabriker, bland annat det här forskas det kring i ett av de många framtidsprojekt som Österbottens förbund stöder. En del av projekten kan fungera som lockbete för storfabriker som Tesla och Northvolt.

- Du är nu i kontrollrummet i ett kraftverk och det har uppstått en läcka utanför maskinrummet som du ska stoppa, berättar forskaren Rayko Toshev från Vasa universitet till mig.

Lyckligtvis kommer ingen allvarlig olycka hända ifall jag misslyckas eftersom allt sker i en virtuell värld. I verkligheten befinner jag mig i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia, där man jobbar med projektet Future Operations & Maintenance (FOM), som är ett samarbete mellan flera av regionens högskolor och företag.Projektet forskar kring hur produktion och underhåll kommer se ut i framtiden, där bland annat VR-teknik (virtuell verklighet) ingår.


- Den virtuella verkligheten skapar möjligheter att göra saker på ett mycket billigare sätt. Man kan genomföra operationer i den virtuella världen innan man testar den i verkligheten och på det sättet kan man ganska effektivt kontrollera ifall konceptet fungerar, säger John Dahlbacka som är projektledare från Novia.

John Dahlbacka.
Bildtext John Dahlbacka säger att den virtuella verkligheten skapar möjligheter att göra saker på ett mycket billigare sätt.


Bild: Yle/Markus Bergfors

Österbottens förbund vill stöda en hållbar framtid

FOM är bara ett av flertalet projekt som forskar i framtiden. Österbottens förbund är med och stöder kring 15 projekt som jobbar med produktion och innovation med fokus på hållbarhet och förnybar energi. Specialplanerare, Johanna Leppänen, säger att de vill stöda utvecklingen av landskapet.- Med de här projekten har vi goda möjligheter att stöda utvecklingen i landskapet. Sedan är det viktigt att vi stöder en koldioxidsnål ekonomi. Man måste fundera på miljön och hitta nya lösningar att producera energi, vi kan inte längre göra som tidigare.

- Det är också viktigt att vi stöder projekt så att högskolor kan höja deras kunnande. Via högskolor så kan också företagen få nytt kunnande och inspiration, säger Leppänen.

Johanna Leppänen.
Bildtext Johanna Leppänen säger att projekten är till för alla företag, även om man hoppas det ska kunna locka Tesla eller Northvolt till regionen.

Projekten kan locka storfabrikerEtt annat av målen är att locka nyetableringar i regionen, både mindre och större, och Vasas strävan efter Teslas gigafactory finns med som baktanke i en del av projekten.

Ett exempel är Framtidens energieffektiva fabrik. Nästan 200 000 euro har investerats i projektet och målet är att utveckla ett fabrikskoncept som en storfabrik kunde utnyttja. Bland annat utvecklar Vasa yrkeshögskola en robotcell som till exempel kan användas för att tillverka batterier till elbilar.

- Tesla och Northvolt har varit inspiration till projektet, säger Leppänen, som tror att projekten kan öka chanserna för att någon av fabrikerna ska komma till Österbotten.

Leppänen säger att de lokala företagen också har nytta av projektet, även om ingen storfabrik skulle byggas i regionen.

- Idén är att alla som är intresserade kan utnyttja projektets resultat. Någon kommer använda de här resultaten, så man kan inte säga att pengarna går till spillo.

Robotar och människor kommer jobba tillsammans

Utvecklingen av framtidens fabriker kan också ha negativa följder och många har frågat sig ifall robotar kommer ta våra jobb. Dahlbacka tror att automatiseringen av produktionen kommer fortsätta, men att den också behövs ifall Finland vill ha någon produktion överhuvudtaget.

- Definitivt, och kanske speciellt i länder som Finland där lönekostnader är ganska höga. Vi vill ju behålla produktionen här, eller rentav få den tillbaka, och det bygger på automation och robotik. Vi kan inte konkurrera med billig arbetskraft, vi måste konkurrera med nya lösningar.

Dahlbacka tror också att även om stora fabriker automatiseras, så kommer de mindre företagen och fabrikerna ännu behöva människor.

- Förstås blir det automatiserade stora helheter som går i spetsen för utvecklingen, men samtidigt kommer vi fortsättningsvis att i tiotals år framåt ha stor nytta av underleverantörsnätverket, som på ett annat sätt jobbar med manuell arbetskraft.

Leppänen säger det är svårt att veta hur framtidens produktionssätt påverkar behovet av arbetskraft, men också hon tror att människor kommer behövas i framtiden.

- Jag har varit i Volvos fabrik i Umeå och fabriken var full med robotar och automatik, men det var också jättemånga människor som jobbade där. Det kommer också i fortsättningen vara så att människor behövs och kommer jobba tillsammans med robotar.

Framtiden är redan här

Tillbaka i det virtuella kraftverket så lyckas jag, med viss möda, till slut med att stoppa läckan.

Jag frågar Toshev ifall VR-teknik till för övningar och simuleringar och ifall det ligger långt i framtiden innan man kan styra den riktiga verkligheten genom den virtuella.

- Nej, framtiden är redan här, svarar Toshev.

Diskussion om artikeln