Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vörå svarar förvaltningsdomstolen om skarvar

Från 2017
Juckasgrynnan i Vasa skärgård, en liten holme med flera hundra skarvbon. På bilden flyger ett antal fåglar.
Bildtext juckasgrynnan i Vasa.
Bild: Yle/ Axel Brink

I april lämnade Vörå kommun in besvär mot beslutet att låta Vasa stad skrämma bort skarvar från Södra Stadsfjärden. Nu vill förvaltningsdomstolen veta varför Vörå anser sig ha rätt att överklaga beslutet.

I mars fick Vasa stad tillstånd av NTM-centralen att skrämma bort skarvar från Metgrund i Södra Stadsfjärden.

Kritiken lät inte vänta på sig: Genom att skrämma bort skarvarna flyttar man bara över problemet på grannarna.

Åtminstone Korsholm, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Vörå lämnade in besvär.Utöver kommunerna och städerna lämnade också olika delägarlag och skifteslag in besvär.

"Ligger inte i Vöråbornas intressen"

Nu vill Vasa förvaltningsdomstol veta varför Vörå kommun anser sig ha rätt att överklaga ett beslut som gäller Vasa stad. Mer specifikt: Vilken är den juridiska grunden?

I Vörås svar som läggs framför kommunstyrelsen på måndag kväll skriver kommundirektör Mikko Ollikainen och styrelsens ordförande Rainer Bystedt att kommunstyrelsen ska bevaka kommunens intressen.

Det ligger inte i Vöråbornas eller Vörå kommuns intresse att ta emot skarvar från Vasa stad. I stället borde skarvstammen decimeras genom avskjutning och oljning eller prickning av ägg, anser Ollikainen och Bystedt.

Man hänvisar till vad som hände när skarvarna skrämdes bort från Sastmola i Satakunta våren 2016: De dök upp i Österbotten i stället.

träd på metgrundet utan skarvbon i sig.
Bildtext Metgrundet i Vasa.
Bild: Yle/ Axel Brink

Inga skarvar syns till på Metgrund

I år är Metgrund i Södra Stadsfjärden i Vasa så gott som fri från skarv.

Enligt Vasa stads miljödirektör Christer Hangelin var det meningen att lovet att skrämma skarv från Metgrund skulle användas så att man dagligen skulle åka ut till Metgrund och visa skarven att det inte är någon idé att slå sig ner på ön.

Men nästan ingen skarv dök upp i år och nu åker man ut till Metgrund enbart ibland för att bekräfta att det fortsättningsvis är lugnt på ön.

- Jag körde förbi med båt för någon dag sen och såg inte till någon skarv, säger Jouni Kannonlahti från Vasa universitet.

Kannonlahti är den som har till uppgift att skrämma bort skarvarna från Metgrund.

Enligt honom tycks det ha varit tillräckligt att riva ner skarvens gamla bon ur träden och sätta upp en fågelskrämma på ön.

På den intilliggande Juckasgrynnan trivs dock skarven fortfarande. Vasa stads lov att skrämma skarv gäller inte Juckasgrynnan.

- Där häckar den flitigt, säger Kannonlahti.

Lovet att skrämma skarv från Metgrund gäller ännu år 2018.

Diskussion om artikeln