Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hård global konkurrens sänker bärpriserna - allt färre bärplockare i Finland och allt fler bär kvar i skogarna

Från 2017
Uppdaterad 19.06.2017 18:55.
Blåbär
Bild: Mostphotos

I år väntas det komma klart färre utländska bärplockare till Finland. En orsak är det låga bärpriset, speciellt priset på blåbär. Samtidigt har man försökt reda upp i djungeln kring avtal om löner och arbetsinsats.

Bärplockarna i Finland kommer för det mesta från Thailand - men nu börjar thailändarnas intresse minska.

Marknadspriserna syns direkt i det pris som plockarna får.

Enligt de förhandsuppgifter som Finlands ambassad i Bangkok har fått är antalet visumansökningar betydligt mindre än tidigare. Hittills har det lämnats in 2 400 ansökningar. I fjol fanns det över 3 600 thailändska bärplockare i Finland.

Huvudorsaken till det minskade intresset är att priset på bär har sjunkit under hela 2010-talet. Konkurrensen på världsmarknaden är hård vilket syns framför allt i priset på blåbär.

Det inhemska blåbäret konkurrerar med blåbär från Kanada och Östeuropa, och priserna på världsmarknaden pressas ner.

Blåbärsblom
Bildtext Blåbären blommar nu i södra och mellersta Lappland och där kan man räkna med skörd i slutet av juli.
Bild: Most Photos / Christian Weiss

Polarica anställer färre thailändska bärplockare

Till exempel Polarica - den största aktören i branschen - minskar på antalet bärplockare med närmare 30 procent.

I år anställer bolaget bara 500 thailändska bärplockare. I fjol fanns det över 700.

- Bärpriserna har sjunkit så mycket under de senaste åren att vi minskar på kapaciteten, säger Jukka Kristo, vice vd för Polarica.

Priserna på de allra viktigaste vilda bären - blåbär, lingon och hjortron - har sjunkit under hela 2010-talet.

Då det gäller hjortron har skörden visserligen under vissa år varit mycket dålig vilket har lett till högre priser - men den allmänna trenden är nedgående.

Hjortron
Bildtext Hjortron
Bild: Mostphotos / Lars-Ove Jonsson

Ute i världen är efterfrågan på blåbär stor. Blåbärsskörden är på årsbasis så stor att det har ekonomisk betydelse.

- Marknaden är i dag mycket globalare än vad den varit tidigare. Vi blir hårt pressade av konkurrenterna i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Kanada konkurrerar med odlade blåbär, konstaterar Kristo.

Kvoten för antalet bärplockare slås fast i Thailand - detaljerna oklara

De finländska myndigheterna eller företagen kan inte helt fritt fatta beslut om den mängd thailändska bärplockare som tas emot i Finland.

- Myndigheterna i Thailand slår årligen fast en kvot för den mängd bärplockare som kan resa till Finland.

Nittio procent av bären blir oplockade i Finland.

Kåre Björkstrand, Marja Bothnia Berries

Avsikten är att myndigheterna med hjälp av en kvot kan försäkra sig om att det finns tillräckligt med bär för varje person att plocka och att bärplockarna klarar sig ekonomiskt, säger Olli Sorainen, regeringsråd vid Arbets- och näringsministeriet.

Sorainen bedömer att man vid ministerierna i Thailand inte ger ut särskilt mycket detaljer kring grunderna för sina beslut. Han tror också att man säger att bären inte räcker till för alla.

Lingon
Bildtext Lingon
Bild: Mostphotos / Roland Magnusson

Det behövs fler bärplockare

Enligt Sorainen skulle framför allt de stora företagen vilja ha fler plockare än vad de får.

Vernu Vasunta, vd för bärföretaget Kiantama, håller med. I år kallas det in betydligt färre bärplockare än i fjol. Ändå skulle företagen behöva fler plockare.

- I fjol hade vi tillsammans med våra samarbetspartners bjudit in knappt 500 bärplockare, och i år handlar det om cirka 300.

Thailändarna väntar och ser: Sjunker lönen ytterligare eller stiger den?

- Thailändarna vill inte komma hit längre eftersom lönen har sjunkit under de senaste tre åren. De har helt klart dragit den slutsatsen att det är bäst att följa med situationen för att se hur den utvecklas: Kommer priset sjunka ytterligare eller kan man vänta sig en höjning?

Den kvot som de thailändska myndigheterna slår fast har länge rört sig kring 3 400-3 500 plockare per år.

- Företagen få dela på den här kvoten - och det är knepigt, konstaterar Sorainen.

- Villkoren vid fördelningen av kakan hör ihop med företagens prestation under tidigare år, vad företagen har betalat för lön till plockarna, och vilken feedback företagen fått av plockarna.

Blåbärsplockare
Bildtext Det finns allt färre thailändska bärplockare
Bild: Mostphotos Tage Persson

"Bärplockarlönen överdrivs"

Sorainen misstänker att de personer i Thailand som rekryterar bärplockare har en tendens att överdriva storleken på den lön som en bärplockare får.

- Den information som ges i Thailand om arbetet och lönen i Finland kommer inte nödvändigtvis direkt från de koordinatorer som företagen använder sig av för värvning av plockare.

Enligt Sorainen är det svårt att få klart för sig vad det berättas i Thailand för de potentiella bärplockarna.

- Bärplockarna förstår kanske inte att rekryteringsspråket är ett försäljningsspråk. De tar på allvar sådant som de inte borde ta på allvar, bedömer Sorainen.

Sorainen tror inte att det handlar om direkta lögner. Det är snarare fråga om att rekryterarna vill ge en möjligast god bild av Finland för att sålunda värva plockare.

Möjlighet att förtjäna minst 30 euro per dag måste garanteras

Det är löneutbetalningarna som är det största problemet.

  • De ansvarsföretag som bjudit in plockarna är skyldiga att se till att plockarna har en möjlighet att förtjäna minst 30 euro per plockningsdag.

  • Bärplockarna måste dessutom ges en möjlighet att förtjäna så mycket att de får kostnaderna för övernattning och flygbiljetter täckta.

  • Plockarna befinner sig inte i ett arbetsförhållande till bärinköparna.

  • Plockarna är inte heller själva företagare

- I praktiken innebär det här att företaget måste anvisa plockarna sådana platser där man kan få en möjligast god förtjänst, säger Hannele Mesilaako-Aartola, expert vid TE-byrån för internationell arbetsförmedling.

50 euro
Bild: Mostphotos / Oliver Hoffmann

Oklarheter om lönerna - trots avtal som skulle förbättra situationen

Ett samförståndsavtal gällande utländska bärplockare undertecknades i slutet av 2014. Idén med avtalet var att man skulle förbättra och förenhetliga bland annat visumförfarandet. Avtalet undertecknades av 18 företag.

Avsikten var dessutom att förbättra bärplockarnas ställning och förtjänstmöjligheter samt att förenhetliga ansvarsföretagens förpliktelser.

Sommaren 2016 rådde det stor oklarhet kring kravet på minimiförtjänsten 30 euro per dag.

- I fjol fanns här mycket oklarheter. I många fall såg inte bärplockarna röken av 30 euro. De fick betydligt mindre summor - om ens något alls.

- Nu har det gjorts en justering i avtalet som innebär att alla företag betalar 30 euro per dag. Tidigare fanns det lika många beräkningsgrunder för dagslönen som det fanns företag, konstaterar Sorainen.

Lönen måste betalas ut innan bärplockaren lämnar landet

- En annan förändring som gäller pengar innebär att lönen måste betalas innan bärplockarna lämnar landet. Det här kravet ställdes också förut men nu har reglerna skrivits in entydigt och klart i avtalet, säger Sorainen.

- Lönen kan utbetalas senare i undantagsfall och av tekniska skäl. Då måste bärplockaren göra en utredning där den obetalda summan framgår och där man kommer överens om när pengarna ska överföras direkt till bärplockarens konto.

Enligt Sorainen har man härmed försökt undvika att de pengar som är avsedda för bärplockaren inte snurrar omkring via förmedlare.

- I Finland kan man ändå inte på något sätt garantera att den utbetalda lönen oförkortad går till den person som har plockat bären.

Lingon
Bildtext Lingon
Bild: Mostphotos
Blåbär
Bildtext Blåbär
Bild: Mostphotos

Bärplockare i rättsprocesser

  • Företaget Ber-Ex och thailändska bärplockare befinner sig i en utdragen rättstvist i Kajanaland.

  • Fallet gäller bärplockning år 2013

  • Femtio bärplockare kräver ersättning för avtalsbrott och obetalda bär

  • Tingsrätten ger sitt utslag i fallet inom kort.

  • I mellersta Finland pågår en annan rättsprocess som gäller misstankar om människohandel

Artikeln bygger på Yle Uutisets text.

Diskussion om artikeln