Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ett gemensamt universitetssjukhus på västkusten utreds

Från 2017
Uppdaterad 20.06.2017 08:42.
Vasa centralsjukhus.
Bildtext Ekonomin pekar uppåt, men personalen är överarbetad på Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vasa sjukvårdsdistrikt går med i utredningarna om ett gemensamt universitetssjukhus på västkusten. Ekonomin ser också bra ut för distriktet, men personalen är överarbetad på grund av de senaste årens sparåtgärder.

På måndagen hade Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse sitt sista möte för den här fullmäktigeperioden. Då beslöt man bland annat att gå med i utredningen om ett gemensamt sjukvårdsdistrikt, som styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt föreslog förra veckan.

Direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt, Göran Honga, säger att det är för tidigt att säga hur sannolikt ett gemensamt universitetssjukhus är.

- Rapporten ska vara färdig i slutet av det här året. Styrelsen tar då ställning till vad rapporten säger och ifall man kommer gå vidare eller inte, säger Honga, som förra veckan konstaterade att det är en lång väg till ett gemensamt universitetssjukhus.

Det har även talats om möjligheten för de tre distrikten att grunda ett gemensamt aktiebolag, men den idén utesluts för tillfället.

Detta på grund av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts koppling till universitetet och att det finns vissa saker i sjukhusverksamheten som inte lämpar sig i aktiebolagsform, menar Honga.

Ekonomin pekar uppåt men personalen är överarbetad

Styrelsen konstaterade också att mellanbokslutet ser bättre ut än väntat för distriktet och att vinsten på fyra månader var 3,8 miljoner euro.

- Patientflödet har varit lite starkare än väntat. Det är för tidigt att säga hur resten av året kommer se ut, men det ser bättre ut nu än tänkt och resultatet torde bli positivt, säger Honga.

Däremot är personalen överbelastad till följd av de senaste årens sparåtgärder.

- Personalen har jobbat tacknämligt, men det syns att det finns en gräns någonstans och vi börjar gå över gränsen småningom, säger Honga.

För att hantera personalsituationen under sommaren införs en så kallad morotspeng för nödarbete. På hösten kommer man därefter återkomma till frågan och se över hela systemet.

göran honga
Bildtext Göran Honga.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

Mellersta Österbotten testar valfrihetsmodellen

Soites styrelse beslöt på måndagen att Mellersta Österbotten ansöker till social och hälsovårdsministeriets pilottest för valfrihetsmodellen. Genom piloten kan en del av landskapen prova modellen innan den faktiska lagen om social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.

Honga säger att Vasa sjukvårdsdistrikt inte kan ta ställning i valfrihetsfrågan, eftersom det är upp till kommunerna.

- Soite är nu i ett sådant unikt läge att de redan gjort integreringen och därmed kan prata å kommunernas vägnar, men det kan man inte i övriga sjukvårdsdistrikt, utan där måste kommunerna ta ställning till frågan.

På tisdagen kommer styrgruppen för social- och hälsovården att diskutera ifall det finns skäl för kommunerna att ansöka till pilottestet.

Den prehospitala vården diskuterades också under styrelsens möte och man beslöt att ambulanserna i fortsättningen inte ska sköta icke-brådskande transporter. De kommer därmed att konkurrensutsättas.

- Så det betyder att ambulanserna är tillgängliga enbart för akutverksamhet och det kommer på sikt att höja kostnaderna lite, säger Honga.