Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bara en bråkdel av avfallet hamnar på soptippen

Från 2017
Uppdaterad 20.06.2017 10:21.
Kassan vid Domargårds avfallsstation
Bildtext Vid Domargårds avfallssortering går alla kunder först via kassan.
Bild: Yle/Carmela Walder

Det som i tiderna var Domargårds avstjälpningsplats är idag allt mera en återvinningsstation. Material tas till vara och används på nytt eller bränns.

Under tio procent av avfallet hamnar idag på soptippen. Nuförtiden deponeras bara sådant som inte kan brännas, såsom asbest, glasull och glas.

På området finns en massa insamlingspunkter. Här samlas det in trä, trädgårdsavfall, sågspån, metall, däck, plast, problemavfall, hushållsmaskiner, med mera.

- Vi kunde slopa benämningen avfall och börja prata om material i stället, säger ägarbolaget Rosk 'n rolls informatör Kaisa Halme.

Sopsortering vid Domargårds avstjälpningsplats
Bildtext Kunderna stannar vid olika punkter med olika typer av avfall.

"Enkelt och effektivt"

Ola Salin har kommit till Domargård med ett stort släp. Han tömmer ett äldre egnahemshus i Hindhår och har ofta besökt avfallsstationen.

- Det här är det bästa systemet som finns, säger han.

Om han organiserar sin släpvagn väl före avfärd och sorterar olika avfallstyper skilt för sig kan han klara av att tömma allt på tio minuter.

På området finns mottagningspunkter för det mesta som går att återanvända. I ett hörn finns en stor hög med trädgårdsavfall. Bredvid den högen finns bräder och gamla möbler samt annat trämaterial.

Träavfall vid Domargårds avfallsstation
Bildtext Många kommer med träavfall till stationen.
Bild: Yle/Carmela Walder

Lite längre bort finns högar med bildäck, gamla handfat och toalettstolar finns i porslinsavfallet.

Rostiga cyklar, gamla gräsklippare, takplåt och barnvagnar samsas i metallinsamlingshörnet. Det har blivit till en enorm hög.

- Det är enkelt och effektivt. Allt har sin plats, säger Ola Salin.

Salin är en vän av återvinning.

- Det är tidens melodi.

Metall på Domargårds avfallsstation
Bildtext Metallskrot av olika slag vid Domargårds avfallsstation.
Bild: Yle/Carmela Walder

Inte så enkelt första gången

Henri Suomi hade vissa problem med att hitta upp för backen till avfallsstationen, han besöker området första gången.

Sedan årsskiftet har det skett en del förändringar vid avfallsstationen. Kunder med mindre avfallsmängder kör inte längre via vågen, utan direkt upp till avfallsstationen.

Väl uppe på backen finns en kassa där man betalar enligt hur stort lasset är, alltså per kubikmeter.

Mycket går det att lämna in helt gratis såsom trädgårdsavfall.

- Det kan inte vara billigare än så här. Jag betalade bara fem euro för innehållet i släpvagnen, säger Salin.

Mycket frågor om plastsortering

Nytt för i år är att det också finns mottagningspunkter för hushållsplast och textilier.

Rakel Allén jobbar som soppolis bland annat vid Domargårds avfallsstation. Hon hjälper kunderna med att sortera rätt.

- Jag får en hel del frågor om vilken plast som kan återvinnas och om indelningen i brännbart och icke-brännbart, säger hon.

Rosk 'n roll:s soppoliser Minea Taskinen och Rakel Allén
Bildtext Soppoliserna Rakel Allén och Minéa Taskinen svarar på frågor.
Bild: Yle/Carmela Walder

Blandavfallet som kommer in till avfallsstationen sorteras i kontainrar för brännbart och icke-brännbart. Det här är okänt för många.

- Många som kommer hit har inte sorterat sina sopor enligt den principen, säger Rosk 'n rolls informatör Kaisa Halme.

Allt mindre avfall till soptippen

Kaisa Halme går mot kanten av avfallsstationen. Därifrån kan man blicka ner över det område som fortfarande används för deponi.

Måsarna kretsar kring avfall som nyligen har spritts ut.

- Kanske de cirklar där av gammal vana. Där borde inte finnas någonting ätbart, säger hon.

Deponiområdet vid Domargårds avstjälpningsplats
Bildtext Deponiområdet vid Domargårds avstjälpningsplats.
Bild: Yle/Carmela Walder

Smått förorenad jord och krattavfall används för att täcka deponiområdet då det inte används längre.

Gasen från deponiområdet tas till vara och bränns. Målet är att inom ett halvt år göra energi av gasen i en värmeanläggning.

Deponerat avfall på Domargårds evstjälpningsplats

Förpackningarna ska tvättas

Informatör Kaisa Halme påpekar att glas och plast ska vara rent då man kommer med det till avfallsstationen.

- Om det finns sylt kvar i burken lockar det till sig getingar och mögel är en säkerhetsrisk för våra anställda.

Enligt henne räcker det att burkarna sköljs med kallt vatten innan de kastas i insamlingskärlen.

Hon påminner också om att inga leksaker får sättas i plastinsamlingen, bara hushållsförpackningar såsom brödpåsar.

Inga grejer bort från området

Det är förbjudet att föra bort saker från avfallsstationen. Till det finns det enligt miljöutbildare Sabina Lindström flera orsaker.

- Vi kan inte ha folk som kliver i avfallshögarna samtidigt som andra kastar in mera grejer. Det är en säkerhetsrisk.

Sedan är det omöjligt att veta varför en sak har hamnat på avfallsstationen. Den kan vara från en mögeldrabbad fastighet eller så kan det finnas ohyra i den.

Lindström påminner om att det finns andra kanaler för återanvändning. Man kan sälja dem på internet eller donera dem till välgörande ändamål.

För att förhindra nattliga besök på avfallsstation finns det kameraövervakning och patrullerande vaktfirmor.

Då Henri Salmi får frågan om han ser någonting som han skulle vilja ta till vara från avfallsstationen så skrattar han till.

- Skrotförsäljning är en helt skild business, konstaterar han.

Porslin på Domargårds avfallsstation
Bildtext Porslin krossas och används som isoleringsmaterial.
Bild: Yle/Carmela Walder

Diskussion om artikeln