Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå kan få privat vårdhem för äldre vid Sjundbyvägen

Från 2017
Brandbackens servicecenter
Bildtext Flera privata serviceboenden planeras i Sjundeå.
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Sjundeå kommun har beslutat att sälja en tomt till Rakennusliike Lehto. Vårdföretaget Esperi Care ska öppna ett privat vårdhem för äldre på tomten vid Sjundbyvägen.

Rakennusliike Lehto bygger huset medan vårdföretaget sedan driver själva verksamheten.

Tomten ligger längs Sjundbyvägen mittemot avtaget till Västra Oxgränden.

Byggrätten på området är 1 200 kvadratmeter våningsyta och priset för tomten uppgår till 220 000 euro.

Köp med villkor

Kommunen ställer vissa villkor i samband med köpet. Bland annat ska byggandet inledas under år 2017 och projektet ska vara färdigt inom tre år.

Planen är att vårdhemmet ska byggas i ett plan och att det i hemmet ska finnas plats för 34 klienter.

Två privata vårdföretag i Sjundeå

Sjundeå förbereder också för att en annan privat vårdproducent ska kunna bygga en hel seniorby med tillhörande servicehus söder om kommuncentrum.

Företaget Virkkulankylä planerar att bygga en by för äldre i Brännmalmen.

För att planerna i Brännmalmen ska kunna förverkligas krävs att Sjundeå kommun godkänner en ny detaljplan för området.

Gårdsbastu och bostadshus ingår

Tekniska nämnden i Sjundeå beslöt på sitt senaste möte att lägga fram ett utkast till en detaljplan för allmänt påseende.

Planområdet är runt 3,9 hektar och området har en byggrätt på 8 900 kvadratmeter våningsyta.

Företaget Virkkulankylä ska ha möjlighet att bygga själva servicehuset och dessutom bostadshus, lagerbyggnader, gårdsbastu och arbetslokaler.

Grannar oroar sig över naturen

Två grannar till tomten där Virkkulankylä planeras har lämnat in utlåtanden kring den planerade seniorbyn.

De oroar sig bland annat över vad planerna har för konsekvenser för naturen och konstaterar att Brännmalmen inte är ett bra ställe för en seniorby på grund av avståndet till all service.

Ingå-Sjundeå miljöförening har också lämnat in ett utlåtande där de understryker hur viktigt det är att naturen tas i beaktande vid planeringen.

Ursprungsplanen skrotades

Den ursprungliga planen var att seniorbyn byggs vid Hagavägen norr om centrum.

Närings- trafik och miljöcentralen motsatte sig ändå de planerna bland annat eftersom området anses vara ett värdefullt kulturlandskapsområde.

Diskussion om artikeln