Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad öppnar handels- och industriområde

Från 2017
En skiss av det nya industriområdet på Kållbyvägen i Jakobstad
Bildtext Så här kunde det nya industriområdet se ut.
Bild: Staden Jakobstad

Jakobstad är på väg att öppna ett nytt handels- och industriområde vid Kållbyvägen. Företag har redan visat intresse. Detaljplanen är uppe i tekniska nämnden.

Det nya industri-, lager- och handelsområdet planeras invid Kållbyvägen vid avtagsvägen till Ekorosk, alltså strax framför skjutbanan. I detaljplanen står det att tomterna har en utmärkt synlighet och näringslivet har visat intresse för etableringar i området.

Förutom att staden kan erbjuda ny industrimark medger planen också en utvidgning av skjutbanan.

Planeringen har pågått sedan 2015 och slutresultat blev en flexibel detaljplan utan bindande tomtindelning. Det innebär att tomternas storlek kan justeras efter företagens behov. Som mest ryms det 15 företag på området.

Av våningsytan får 30 procent användas för detaljhandel. Resten blir lager och produktionsutrymmen.

Eftersom det är Jakobstads östra inkörsport ställer staden krav på högklassiga fasadmaterial och enhetlig färgsättning. Också byggnadernas placering och staket styrs genom planen.

Tekniska nämnden behandlar detaljplanen på sitt möte på tisdagen. Går allt som planerat kan staden troligen ge ut de första tomterna våren 2018.

Diskussion om artikeln