Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny cafébyggnad planeras bredvid kyrkogården i Nagu

Från 2017
Skiss över hur nya cafébyggnaden i Nagu kunde se ut.
Bildtext Skiss över hur nya cafébyggnaden i Nagu kunde se ut. Hur affärsbyggnaden kommer att se ut avgörs först i bygglovsskedet.
Bild: Pargas stad

En ny cafébyggnad planeras till det lilla torgområdet i hörnet av Parkvägen och Skärgårdsvägen i Nagu centrum.

Detaljplaneändringen som möjliggör bygget behandlas i bygg- och miljönämnden på onsdag.

Efter planändringen finns det en byggyta på 70 kvadratmeter våningsyta för en cafébyggnad på torgområdet. Enligt staden kommer planändringen inte att påverka antalet parkeringsplatser vid Kyrkogården.

I de åsikter som lämnats in om planerna har många kommenterat det allmänt ovårdade intrycket av området. Enligt staden ska området snyggas upp eftersom det i och med planändringen blir möjligt att bygga en noggrant och tydligt definierad fast byggnad som kan anpassas till stadsbilden.

I planen ges inga slutgiltiga eller detaljerade uppgifter om byggnadens exakta form, färgsättning eller huvudsakliga fasadmaterial. Hur affärsbyggnaden kommer att se ut avgörs först i bygglovsskedet.

Diskussion om artikeln