Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kolkobor om stängd brygga på Iniö tilläggsrutt: Katastrofala följder

Från 2017
Uppdaterad 20.06.2017 21:04.
m/s Satava, Väståboland
Bild: Yle/ Åboland

Sedan årsskiftet har det varit svårare att ta sig till och från Kolko i Iniö efter att en förbindelsebrygga på Jumo togs ur bruk. I en insändare skriver Kolkobor att följderna av ändringar i trafiken varit katastrofala, och att situationen förvärrats under sommaren då också deltidsboende och turister använder färjan.

I början av december slutade förbindelsefartyget m/s Satava på Iniö tilläggsrutt lägga till vid Jumo gamla brygga. NTM-centralen och bryggans ägare lyckades inte komma överens om ett avtal, vilket ledde till att trafiken till bryggan upphörde.

Karta över Jumo i Iniö
Bild: Yle

Kolkoborna Jonas Grandell, Satu Eskola och Eva Lettinen skriver i en insändare som skickats ut till media att förbindelsetrafiken till och från Kolko och de mera perifert belägna holmarna har blivit kaotisk.

Sämre kapacitet

Nu då Satava ska serva både Åselholmborna och Kolkoborna utan att tömma bildäcket vid Jumo gamla, räcker kapaciteten helt enkelt inte till. Då Satava kommer till Kolko finns det inte längre plats för ytterligare bilar på bildäcket.

Tidigare kunde Satava ta ombord bilar som skulle längre ut till Åselholm vid Jumo gamla brygga, efter att bilar som åkt till Kolko redan åkt av fartyget.

Nu ska alla bilar ombord redan i Kannvik (norra Jumo) och då ryms färre bilar med. Det samma gäller omvänt. Då fartyget kom från holmarna längre ut kunde bilarna tidigare köra av vid Jumo gamla. Sedan fortsatte förbindelsebåten till Kolko där flera bilar kunde köra ombord på bildäcket.

Sommar i skärgården.
Bild: Yle/Nora Engström

Enligt skribenterna är det nu svårt att få en bilplats ombord om man inte bokar flera veckor i förväg. Ett alternativ är att åka tillsammans med någon annan och lämna bilen på Jumo, men parkeringsplatser saknas.

Enligt insändaren har ändringen i förbindelserna också påverkat viljan att hyra stuga. De som hyr klagar över att holmarna är svårtillgängliga.

Svårt läge för företagare

Då Yle Åboland ringer upp Jonas Grandell berättar han hur han som företagare påverkats av förändringen på rutten.

- Jag har en byggfirma och det är inte alltid jag kan planera så väldigt långt i förväg. Ibland kan man behöva hämta material med ganska kort varsel och då skulle man ju också villa komma hem samma dag. Nu har man blivit tvungen att lämna bilen på andra sidan och ta materialet i båten för att förbindelsebåten är fullbokad.

- Lämnar man bilen på Jumosidan ska man sedan hämta den med båt någon viss tid. Det kan vara mitt under arbetsdagen. Det går mycket extra tid till sådant onödigt, säger Grandell.

Sommarstugsbygge
Bildtext Att få ut material har blivit tidskrävande, berättar Jonas Grandell.
Bild: Yle/Linus Hoffman

M/s Satava har plats för åtta bilar. Enligt Grandell har kapaciteten i praktiken halverats då det inte längre går att angöra gamla Jumo-bryggan där Åselholmborna tidigare kunnat köra av bildäcket.

Ett annat problem är att tidtabellen inte fungerar enligt serviceavtalet. Fartyget hinner inte göra avstickare till Norrby Kyrkoby, där man kan besöka butik, post, bibliotek, kyrka och hälsocentral samt beställa varor från lanthandeln.

NTM-centralen kan inget göra

Grandell, Eskola och Lettinen uppger att man på NTM-centralen har förhållit sig nonchalant och att öbornas klagan inte beaktas överhuvudtaget.

Enligt skribenterna är fartyget på rutten dessutom i dåligt skick och klarar inte av att sköta transporterna under rådande förhållanden.

Sirpa Vanhala.
Bildtext Sirpa Vanhala
Bild: YLE/Carmela Johansson

På NTM- centralen säger Sirpa Vanhala att situationen är beklaglig, men att det inte går att göra något åt saken.

Enligt Vanhala hade man flera möten med markägarna, men lyckades ändå inte få till stånd ett avtal som möjliggjorde fortsatt användning av bryggan. Enligt Vanhala finns det inte några planer på någon ny brygga.

Att fartyget på Iniö tilläggsrutt på grund av tidsbrist inte hinner till Norrby kyrkby var väntat, säger Vanhala som anat att det skulle bli problem.

Vanhala tror inte att situationen kommer att kunna åtgärdas, åtminstone inte inom de närmaste fyra åren. Det nuvarande serviceavtalet gäller till och med år 2021.

Diskussion om artikeln