Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nordisk rapport: Näthat så allvarligt att det hotar demokratin

Från 2017
Uppdaterad 21.06.2017 12:33.
Nordens flaggor
Bildtext Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder.
Bild: NR

Näthat har blivit en del av människors vardag och det är så omfattande att det hotar demokratin. Så lyder sammanfattningen av en färsk Nordisk rapport om näthat, som tagits fram på initiativ av Nordiska ministerrådet.

Näthat och hot på nätet är så allvarligt att det hotar att tysta röster i det offentliga rummet, skriver Nordisk information för kunskap om kön NIKK i sin rapport.

Det betyder att näthat och hot på nätet påverkar vår vardag i hög utsträckning, vilket kan ha allvarliga följder.

Påverkar könen olika

Kvinnor och män utsätts för kränkningar på nätet i ungefär lika stor utsträckning. Däremot är kvinnor som tar plats i det offentliga samtalet mer utsatta än män som deltar.

När män utsätts för näthat handlar det ofta om ärekränkning som handlar om yrkeskompetens, eller hot om våld.

Kvinnor utsätts istället för kränkningar med större inslag av sexism, sexuella hot och trakasserier. Det handlar oftare om person än profession, slår rapporten fast.

Speciellt problematiskt är det hur kvinnor och personer som tillhör olika minoritetsgrupper riskerar att tystna i den offentliga debatten.

Ett annat allvarligt problem är att journalister, forskare och politiker inte vågar bevaka vissa känsliga ämnen eller diskurera frågor som kommer att leda till att de hotas och trakasseras.

De ämnen som enligt rapporten väcker mest hat är jämställdhet, integration och flyktingpolitik.

Få känner till att det är olagligt

Trots att många utsätts för hat och hot på nätet, så är det enligt NIKK få i Norden som känner till att det som de utsätts för är olagligt.

Många personer har också farhågor om att polisen inte kan göra något åt kränkningar som kan vara brott, och enligt rapporten är det en farhåga som delvis stämmer.

I Norden finns en osäkerhet om vad som egentligen är olagligt och hur man ska tackla överträdelser och det här gäller inte bara privatpersoner utan också poliser, åklagare och domare. Det här är ett stort problem för rättssäkerheten.

Görs det tillräckligt för att bekämpa näthat i Norden?

Det krävs kontinuerliga insatser för att bekämpa näthat i Norden. Speciellt inom lagstiftningen och rättstillämpningen krävs insatser och förmåga att följa med den snabba nätutvecklingen.

Lagstiftningen om hat och hot på nätet är inte uppdaterad, skriver NIKK, och det är ett stort problem.

Enligt den Nordiska rapporten finns det några sätt att gå vidare med arbetet mot näthat. Förändringar i lagstiftningen är ett sätt men andra former av politiska initiativ är minst lika viktiga.

Läs hela rapporten här.