Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Samfälligheten motsätter sig nya höghus i Rosenkvarteret i Åbo

Från 2017
Det nya höghuset vid Skolgatan i Åbo
Bildtext Så här kunde de nya höghusen vid Rosenkvarteret se ut.
Bild: Arkitektbyrå Jarmo Saarinen Oy

Planerna på att bygga två höghus i Rosenkvarteret i Åbo centrum stöter på patrull. Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet planerar att besvära sig mot planen till Åbo förvaltningsdomstol.

Samfälligheten äger två höghus bredvid Rosenkvarteret och nu är man rädd att planerna försämrar möjligheterna att leva och bo i höghusen. Enligt samfälligheten har Åbo stad inte tagit i beaktande de synpunkter som samfälligheten har kommit med kring planerna.

Höghusen skuggar grannhusen

Enligt samfälligheten skulle de planerade höghusen kasta en skugga över ett av samfällighetens höghus så, att invånarna inte skulle få dagsljus in i sina lägenheter. Ett nytt daghem planernas också i Rosenkvarteret och enligt samfälligheten skulle man se in i en del lägenheter från daghemmets takterass.

Ingången till det underjordiska parkeringshuset har planerats så, att avgaserna från bilarna kommer in i höghusenas ventilationssystem. Den 16 våningar höga skrapan som planeras passar inte heller in i stadsbilden och skulle vara för dominerande jämfört med Mikaelskyrkan som finns intill, anser samfälligheten.

Kyrkorådet tar ställning till frågan på sitt möte på onsdagen, förslaget är att frågan godkänns och att besväret lämnas in till förvaltningsdomstolen.

Detaljplanen för Rosenkvarteret godkändes i Åbo stadsfullmäktige i maj. Den nya planen tillåter rivningen av två daghem på tomten, varav en är Skolgatans daghem. Istället ska höghus byggas på tomten, ett av höghusen ska alltså vara 16 våningar högt.

Besvärstiden går ut 24.6. Fram till onsdag (21.6) hade inga besvär gällande planen lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol.

Diskussion om artikeln