Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nytt planförslag för Östersundom ska skona fåglarna

Från 2017
En busshålplats intill en landsväg sedd från sidan. Inga människor syns i bild, en cykel står parkerad bakom busskuren.
Bildtext Kommunerna vill börja utveckla området även om det aktivaste byggandet väntas ske först 2030-2040.
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

Östersundom som gränsar Helsingfors, Vanda och Sibbo har nu ett nytt omarbetat generalplansförslag som kan gå vidare till behandling.

I det nya förslaget har man lyckats hitta lösningar som tillgodoser regionens tillväxtbehov och som inte heller står i strid med naturskyddsmålen, uppger Mikko Aho som är sektorchef för stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad.

Tidigare planförslag har inte godkänts av staten eftersom de ansetts utgöra för stora olägenheter för de skyddade fågelarterna som bor där.

Den nya planen ska först behandlas av Östersundomkommittén som sammanträder den 26 juni. Kommittén är ett gemensamt organ för Helsingfors, Vanda och Sibbo med uppgift att utarbeta och besluta om planen för området.

Kommunerna vill kunna gå vidare

Enligt förslag ska planen behandlas av de involverade kommunerna redan i början av hösten.
Godkänner kommunerna planen läggs den fram för påseende i slutet av året. I samband med det kan man göra anmärkningar på förslaget.

Kommunernas mål är att planen ska kunna godkännas under år 2018 så att de kan börja utarbeta egna delplaner.

–Det är i Sibbos och de andra kommunernas intresse att äntligen få till stånd en plan för området, projektet har tagit över tio år, säger Sibbos utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä.

Diskussion om artikeln