Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

JO klandrar inte Hangös stads agerande kring Sea Horse Week

Från 2017
Uppdaterad 22.06.2017 06:59.
Hästboxar på rad under Sea Horse Week.
Bildtext Tvisten om Sea Horse Week har redan pågått i ett par år.
Bild: Yle/Tove Virta

En granne till hästevenemanget Sea Horse Week vände sig till Justitieombudsmannen (JO) och klagade på hur Hangö stad har skött tillstånden kring evenenmanget. JO anser inte att Hangö stad har brutit mot bestämmelser.

Grannen anser att evenemanget orsakar många olika typer av olägenheter. Grannen påtalar oljud, lukt, damm och vibrationer eller skakningar.

Trots att evenemanget bara pågår i ungefär en vecka pågår olägenheterna längre än så på grund av arbetena med beläggningen på planen och andra arrangemang.

Enligt grannen påverkas så gott som hela juli.

Grannen anser också att staden inte har övervakat bullernivån tillräckligt väl. Det är arrangörerna som utför mätningarna.

Grannen har också undrat om det behövs ett miljötillstånd för verksamheten.

Också flaken med hästspillning förvaras så nära husen att det orsakar problem.

Hangös försvar

Hangö stad har försvarat sig och sagt att bullerbeslutet har fattats lagligt och att det i tillståndet finns tillräckliga bestämmelser när det gäller informationen till grannarna, den maximala ljudnivån, bullermätningar och bekämpningen av damm.

JO konstaterar att man inte hittar något att klandra i hur Hangö har skött ärendet.

I sitt utlåtanade säger JO att för att få ett rättsligt bindande beslut i frågan måste man vända sig till förvaltningsdomstolen.

Då kunde man till exempel pröva om bullermätningarna borde utföras av utomstående eller om flaket med hästspillning borde stå någon annanstans.

JO tar inte ställning till vilka chanser ett eventuellt besvär skulle ha i domstolen, men ur JO:s synvinkel har Hangö stad inte handlat lagstridigt eller försummat sin plikt.

Diskussion om artikeln