Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Färre skarvar i Österbotten - kan ha jagats olagligt

Från 2017
Uppdaterad 29.06.2017 14:48.
Majsagrundet
Bildtext Majsagrundet i Nykarleby. Arkivbild.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Antalet häckande skarvpar har gått ner drastiskt i Österbotten. Det säger Jouni Kannonlahti vid Vasa universitet. Det är inget naturfenomen utan männskor som varit i farten, hävdar Kannonlahti.

Grovt räknat häckar 4 000 skarvpar i Österbotten i år. Det är 2 000 par färre än ifjol. I Korsholm finns inga häckande par kvar. Det är människan som stört skarvarna i början av häckningen, säger Jouni Kannonlahti.

"I Korsholm finns inga häckande skarvar kvar"

Jouni Kannonlahti jobbar som projektchef inom miljö och energi på Vasa universitet. Mera känd blev han som mannen som skrämde bort skarvarna från Metgrundet i Vasa stadsfjärd.

Uppdraget fick han av Vasa stad som fått tillstånd att jaga bort skarvarna. I sommar har Kannonlahti räknat skarvarna i den österbottniska skärgården och sett en dramatisk minskning.

- Orsaken är olagliga åtgärder av männskor. I Korsholm finns inga häckande skarvar kvar.

Kannonlahti berättar att han i våras såg skarvarna återvända till sina häckningsplatser i Replot i Korsholm, men när han senare skulle räkna fåglarna var de försvunna. Det har också förekommit olagligheter i Malax, hävdar Kannonlahti.

- Det finns inga naturfenomen, höga vågor eller liknande, som kunde ha fått fåglarna på flykten.

Olagligheter kan inte försvaras

Jag kan förstå det som skett, men godkänner det på inga villkor. Det säger Mikael Nyholm i Nykarlebynejdens jaktvårdsförening. Där liksom i Korsholm upplever man skarven som ett stort problem.

Majsagrundet i Kantlax består numera av vita stenar och döda träd och stanken driver in mot sommarstugorna. I tio år har vi kämpat för att få laglig rätt att reglera skarvstammen, men fått nej i alla instanser, berättar Nyholm.

- Folk borde ha kunnat vänta för olagligheter kan jag på inget sätt försvara, säger Nyholm.

Mikael Nyholm och Majsagrundet
Bildtext Mikael Nyholm
Bild: YLE/Patrik Enlund

Nyholm syftar på att en lösning kan vara nära förestående. Skarvarbetsgruppen är på slutrakan och kommer med sin rapport i höst.

Räv eller havsörn boven?

Mikael Nyholm undrar ändå om det kanske kunde finnas andra förklaringar till skarvarnas försvinnande i Korsholm. Kan en räv har blivit strandad på holmarna när vårisen gick? Eller kan en havsörn betat av holmarna och skrämt bort skarvarna?

Kannonlahti säger för sin del att han inte funnit några naturliga orsaker till en så här stor minskning. Det måste vara människor som varit i farten, men vad som skett är han osäker på.

För egen del håller Kannonlahti med om att det är försvarbart att störa häckningen, lokalt kan ju problemen vara stora. Men det ska ske med tillstånd och på mera avlägsna holmar borde fåglarna få häcka i fred.

Diskussion om artikeln