Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Olli Muurainen löste in sina tomter i Billnäs och Fiskars bruk

Från 2017
En rödtegelbyggnad i 2-3 våningar, en gammal arbetarkasern i Billnäs bruk. Gräsplan, grusgång, lövträd.
Bildtext Muurainen äger nu också tomten Hammarborg är belägen på.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Affärsmannen Olli Muurainen har nu löst in bruksbostädernas tomter i Fiskars och Billnäs bruk. Säljare var Raseborgs stad.

Muurainen betalade cirka 800 000 euro för tomterna. Den totala arealen är drygt 67 000 kvadratmeter.

Omtvistad affär

Raseborgs stad sålde tidigare ett hundratal gamla arbetarbostäder i Fiskars och Billnäs till Muurainen.

Muurainen motiverade köpet av de kulturhistoriskt värdefulla bostäderna med att han behöver bostäder för dem som ska jobba i Billnäs nya evenemangscentrum.

Olli Muurainen äger Billnäs bruk.
Bildtext Olli Muurainen i Billnäs 2011.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Bruksbostäderna hade dittills fungerat som Pojo kommuns och senare Raseborgs stads hyresbostäder.

Affären ledde till många besvär från bland annat hyresgästerna som var rädda att de måste flytta.

Staden Raseborg motiverade försäljningen med att fastighetsbolaget Bruksbostäder länge hade dragits med stora ekonomiska problem.

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde till slut köpet till stadens och Muurainens fördel så att Muurainen fick köpa husen.

Hus i Billnäs
Bildtext Bruksbostäderna i Billnäs finns bland annat vid Hammarsmedsvägen.
Bild: YLE/ Tove Virta

Köpte först bara husen

Men när Muurainen köpte bostäderna, ingick inte marken i affären.

- Nej, han ville i det skedet arrendera marken. Men det var redan från början meningen att han skulle lösa in tomterna, säger stadskamreren i Raseborg Thomas Karlsson.

Förorenad mark ställde till det

Yle Västnyland rapporterade 2012 att markköpet bland annat bromsades av frågan om förorenad mark som ägaren kan tvingas sanera.

Staden och Muurainen kom då överens om att staden inte säljer sådan mark som kan vara förorenad. I det skedet var det inte helt klart exakt vilka markområden det är frågan om.

Stora smedjan i Billnäs bruk.
Bildtext Billnäs bruk i Raseborg. Olli Muurainen köpte området för många år sedan. Planen var att bygga ett nytt hotell och ordna evenemang i bruket.
Bild: Yle/Minna Almark

Nu har saken tydligen klarnat. Olli Muurainen säger att han inte har löst in de områden där det kan finnas föroreningar.

- Ett område i Billnäs fortsätter som arrendeområde eftersom det i närheten finns nedsmutsade marker. Det kan hända att jag löser in dem senare, säger Muurainen.

Flera nya avtal

Det är i praktiken flera olika avtal som staden och Muurainen undertecknade på onsdagen (21.6).

1.
Muurainens bolag Billnäs Bruks Fastigheter (tidigare fastighetsbolaget Bruksbostäder) har i Billnäs och Fiskars bruk löst in markområden som bolaget tidigare har arrenderat av staden.

Staden uppger att affären är en del av den tidigare försäljningen av bruksbostäderna.

2.
Samtidigt undertecknade de två ett föravtal för ett 2 600 kvadratmeter stort område i Fiskars. Området ligger intill de andra marker som Muurainen nu har köpt.

Området är nu reserverat för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader men staden jobbar som bäst med en planändring.

3.
Staden och Muurainens bolag Hjärnbruket undertecknade också ett köpebrev som gäller det gamla stora bostadshuset Hammarborg i Billnäs bruk.

Priserna fördelas så att Hammarborg kostade knappt 70 000 euro och de andra tomterna knappt 750 000 euro.

Domstolen: Ny omgång med trädfällningar

Stadens affärer och avtal med Olli Muurainen har lett till mycket debatt och också till många besvär. Staden och Muurainen har hittills till slut fått rätt i så gott som samtliga fall.

Nu har också det sista besväret avgjorts, i alla fall i lägre rättsinstans.

Helsingfors förvaltningsdomstol gav för en vecka sedan (15.6) beslut i frågan som gällde landskapsskötsel, krasst taget trädfällning, vid Svartån i Billnäs bruk.

Billnäs bruk sedd från en bro över Svartån.
Bildtext Svartån löper genom Billnäs bruk.
Bild: Yle / Pia Santonen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland tyckte att miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg saknade tillräckliga grunder när nämnden i januari 2015 gick mot tjänstemannens beslut och visade grönt ljus för Muurainens skötselplaner i den känsliga miljön.

Domstolen ger NTM-centralen rätt och kräver nu att nämnden tar saken till ny behandling.

Miljön vid Svartån är kulturhistoriskt värdefull. Naturen är känslig och där förekommer bland annat olika hotade djur- och växtarter.

Lagen kräver att man måste veta hur och hur mycket naturen påverkas då människan ingriper med olika åtgärder. Den här informationen fanns inte när staden beslutade att godkänna Muurainens skötselplan som han själv kallar för trädfällning.

Porten till Billnäs bruk där en röd, stor digital klocka finns.
Bildtext En frustrerad Olli Muurainen lät sätta upp en klocka som visar hur länge det tar tills byråkratin är avklarad. Bilden är från 2015. Nu visar klockan över 900 dagar.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Domstolens avgörande har dröjt extra länge eftersom Muurainens bolag Billnäs Bruk i ett skede under våren 2016 meddelade att de tänker starta en ny tillståndsprocess och att besväret därför inte behöver behandlas.

Domstolen frågade bolaget vid fem olika tillfällen per e-post om den nya processen. De två sista gångerna fick domstolen inget svar och valde därför att avgöra besväret då Raseborgs stad inte heller hade hört någon ny tillståndsansökan.

Muurainen har flera gånger varit frustrerad över långsamma processer och trög byråkrati. Han hoppas nu att också trädfällningsfrågan kan lösas.

- Hoppas att vi nu får formaliteterna i skick och tillståndet sedan kan träda i kraft.