Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Anmälningar för miljöbrott skjuter i höjden - byggboomen leder till att flera dumpar avfall i naturen

Från 2017
Uppdaterad 25.06.2017 12:30.
Muddringsföretaget på Skallholmen i Borgå utreds för misstänkta miljöbrott.
Bildtext Polisen har under våren undersökt ett fall av misstänkt miljöförorenande i Borgå. Fallet kompliceras av omfattande tekniska undersökningar och av att laglig företagsverksamhet också pågår på området.
Bild: Yle

Antalet polisanmälningar för miljöbrott ökade med över 30 procent år 2016. Enligt polisen är det här goda nyheter eftersom miljöbrottens mörkertal varit enormt. Men samtidigt kan den växande byggbranschen leda till flera avfallsdumpningar i naturen.

Polisen fick i fjol nys om 511 miljöbrott, vilket är en rejäl ökning jämfört med året innan då knappt 397 brott registrerades. Siffrorna framkommer ur en rapport av den nationella miljöbrottskommittén.

Att brottsanmälningarna ökar är inget att oroa sig för, tvärtom menar polisen att det är en god nyhet.

- Miljöbrotten i sig har nödvändigtvis inte ökat men tröskeln för att göra undersökningsbegäran till polisen har sjunkit, säger kriminalöverkonstapel Christian Blomqvist.

Misstänkt miljöbrottsplats på Skallholmen i Borgå.
Bildtext En av de mer synliga misstänkta miljöbrottsplatserna i Södra Finland ligger i Borgå, där polisen utreder skrot och olaglig dumpning. Men alltid är det inte så tydligt att någonting inte står rätt till, en brottsplats kan också bestå av en hög jordmassa i skogen.
Bild: Yle

Blomqvist tror att ökningen beror på att polisen blivit bättre på att samarbeta med andra myndigheter, till exempel närings- och miljöcentralerna därifrån många av anmälningarna kommer.

- Allmänheten är mera alert än tidigare på miljöbrott.

Allt från jordhögar i skogen till stora oljeutsläpp

Vi träffar Blomqvist vid en misstänkt brottsplats i Borgå. Längsmed strandtomten som polisen undersöker ligger det båtvrak, gamla pråmar, oljetankar och rostiga containrar.

Den här brottsutredningen är på slutrakan men har varit lång och utmanande, som miljöbrottsfall ofta är.

Det krävs ofta omfattande tekniska undersökningar och provtagning för att avgöra om ett brott begåtts. Att det pågår normal, laglig, företagsverksamhet på samma tomt gör inte utredningen lättare.

Christian Blomqvist utreder miljöbrott i Östra Nyland
Bildtext Christian Blomqvist har arbetat med miljöbrott i Östra Nyland i tre års tid.
Bild: Niklas Evers

Men ofta kan brottsplatserna vara svåra att identifiera.

- Det som vi haft mest av är jordmassor från olika byggplatser som sedan dumpats på olovliga ställen. Men vi stöter på mycket varierande fall, säger Blomqvist.

I naturen kan alltså ett miljöbrott vara mycket tydligt, till exempel oljefat som dumpats i skogen, eller mera otydligt till exempel då jordmassor spridits ut över ett stort område.

Företag sparar tusenlappar på olaglig dumpning

Kriminalinspektör Janne Järvinen vid Centralkriminalpolisen berättar att motiven bakom miljöbrott i dagens läge nästan uteslutande är ekonomiska.

Återvinningen har gjort stora framsteg de senaste 10 åren vilket har lett till att hushållsavfall inte längre hamnar i naturen. Istället är det företag, ofta inom byggbranschen, som begår de flesta brotten.

Det vanligaste brottet är att någon form av avfall dumpats i naturen istället för på återvinningscentralen eller soptippen.

Janne Järvinen, kriminalinspektör vid Centralkriminalpolisen med ansvar för miljöbrott.
Bildtext Janne Järvinen sitter med i den nationella miljöbrottskommittén. Han är oroad över att byggboomen leder till flera miljöbrott.
Bild: Niklas Evers

- Talar vi om byggnadsavfall är till exempel mottagningsavgifterna för betongavfall mycket höga. Det går att dra kännbar nytta av att dumpa avfallet i naturen.

Vid vanliga återvinningscentraler kan det kosta över 100 euro att göra sig av med ett ton betongavfall. Att lämna ett lastbilsflak betongavfall i skogen istället kan potentiellt spara tusentals euro, på miljöns bekostnad.

- Just nu pågår det ju en byggnadsboom och ju bättre det går för byggbranschen desto flera skumma aktörer lockar den till sig. Det handlar ofta om underleverantörer som sysslar med rivningsarbete och då är risken stor att byggnadsavfallet dumpas på ett olagligt sätt.

Många miljöbovar kommer undan - mörkertalet är enormt

Miljöbrott är i stor utsträckning dold brottslighet, vilket betyder att mörkertalet är stort och att de flesta fallen aldrig rapporteras till polisen.

- Gällande ekonomisk brottslighet är det ungefär 10 procent som kommer till polisens vetskap. Jag skulle påstå att andelen är ännu mindre i miljöbrottsfall, säger Blomqvist.

Av de drygt femhundra fallen som polisen utreder går vart tredje vidare till åtalsprövning.

- Tar man i beaktande att det handlar om dold brottslighet så är andelen brott som klarnas upp ganska hög. Jämför man med Sverige är det bara enstaka procent som klarnas upp, säger Järvinen.

Husbygge
Bildtext Som konsument har man rätt att kräva att de företag man anlitat visar kvitto eller räkningar som bevis på att avfallet hamnar på rätt ställe och inte på olagliga avstjälpningsplatser.
Bild: Yle, Victoria Wiren

I Sverige är däremot antalet anmälda miljöbrott mångdubbelt större än i Finland eftersom miljömyndigheterna har anmälningsskyldighet till polisen om de stöter på ett misstänkt miljöbrott. Samma skyldighet finns inte i Finland.

Men polisen har de senaste åren trappat upp sina åtgärder för att stoppa miljöbrottslingarna.

År 2015 fick Finland sin första nationella strategi för miljöbrottsbekämpning. Både Miljöministeriet, NTM-centralerna, polisen, tullen och gränsbevakningen deltar i projektet.

- Vi har grundat regionala samarbetsgrupper mellan myndigheterna för att bekämpa miljöbrott, säger Järvinen.

Han hoppas på att åtgärderna ska leda till ännu flera anmälningar de kommande åren.

Diskussion om artikeln