Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs beslutsfattare: Ramsholmen måste skötas igen

Från 2017
omkullfallna träd i skogsmiljö
Bildtext Ramsholmen i april 2017.
Bild: Yle/Monica Slotte

Skötseln av Ramsholmen har stannat av men nu borde man komma igång igen, det konstaterade miljö- och byggnadsnämnden på sitt senaste möte (20.6).

Grönområdet Ramsholmen i Ekenäs har den senaste tiden kritiserats för att se ovårdat ut.

Ramsholmen hör till Natura 2000-nätverket och är fredat. Det är bland annat förbjudet att gallra, fälla och forsla bort träd där ifrån.

Tidigare har området betraktats som vårdad parkskog och är en stor sevärdhet i Ekenäs.

Arbetet bör komma i gång igen

Nämnden konstaterade att skötseln av Ramsholmen stannat av helt och hållet och att det är viktigt att komma igång med det arbetet så fort som möjligt.

Det betyder att stadens miljöbyrå, tekniska avdelningen och Närings- trafik och miljöcentralen nu ska försöka komma överens hur man ska gå till väga, konstaterar nämndens ordförande Mikael Nylund (SFP).