Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Polen kräver nu recept för dagen efter-piller

Från 2017
Demonstration mot strängare abortlag  i Polen.
Bildtext Arkivbild från abortdemonstrationerna 2016.
Bild: EPA/OLIVIER HOSLET

Dagen efter-piller i preventivt syfte fås härefter endast med recept i Polen. President Andrzej Duda godkände i går en lagändring genom vilken det så kallade akut-p-pillret blir receptbelagt.

I några års tid har 15 år fyllda personer kunnat köpa dagen efter-piller receptfritt på apotek. Det var i början av år 2015 som det katolska landet förde in receptfriheten för preparatet efter många års tvist om saken.

Men i maj drev landets ledande konservativa parti Lag och rättvisa igenom en lagändring igen, efter att partiet på grund av massivt motstånd i fjol tvingats ge sig i fråga om att skärpa abortlagarna.

Kvinnoförbunden uppskattar att det redan nu årligen utförs över 100 000 sådana aborter bland polska kvinnor som inte uppfyller villkoren för laglighet: Aborterna utförs antingen illegalt inom landet eller så reser kvinnorna utomlands för att få abort i andra EU-länder.

En förpackning med akut-p-piller
Bild: Yle/Markku Hautala

Mindre än 2 000 aborter per år görs fullt lagligt i Polen med 38 miljoner invånare. Många sjukhus har slutat utföra aborter på grund av det politiska trycket från statsledningen.

Antalet illegala aborter befaras öka ytterligare, vilket ökar på hälsoriskerna.

EU.s strängaste abortlagstiftning

Polen har den strängaste abortlagstiftningen inom EU. Abort tillåts endast för kvinnor som fallit offer för våldtäkt eller incest, alternativt att graviditeten utgör en hälsorisk för modern eller att fostret är svårt missbildat.

Lag och ordning ville ha en abortlagstiftning som tillåter abort endast i det fall att moderns liv är i fara, och man ville skärpa maximistraffet för dem som erbjuder illegal abort från två till fem års fängelse.

Lagförslaget inbegrep också åtal och fängelsestraff för kvinnor som var i färd med att låta göra en abort, samt för kvinnor som drabbades av missfall.

Det polska parlamentet förkastade lagförslaget efter massiv kritik såväl på hemmaplan som utomlands.