Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ulla-Maj Wideroos: Ta timeout i vårdreformen

Från 2017
Uppdaterad 27.06.2017 09:19.
Ulla-Maj Wideroos
Bildtext Ulla-Maj Wideroos
Bild: Yle/Malin Hulkki

SFP:s tidigare riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos säger att regeringen skulle göra klokt i att ta timeout i behandlingen av vård-och landskapsreformen.
- Jag är nästan säker på att reformen inte går igenom som sådan i grundlagsutskottet.

Inrikesminister Paula Risikko föreslår i en intervju för Lännen Media att riksdagen avbryter behandlingen av vård -och landskapsreformen ifall grundlagsutskottet kommer fram till att valfrihetsmodellen inom vården måste ändras.

Enligt Lännen Medias källa ser grundlagsutskottet ut att komma fram till att man inte kan ålägga landskapen att bolagisera den social- och hälsovård som skulle omfattas av valfriheten.

Ulla-Maj Wideroos konstaterar att många har påtalat problem med reformen under en lång tid.

- Det som är förvånande är ju att man släppte iväg en reform som så många på förhand visade tummen ner för.

"Nästan säker på att reformen inte går igenom"

Riksdagens grundlagsutskott väntas ge sitt utlåtande om förslaget till vårdreform den här veckan.

Vård, sjukhus, patient
Bild: Yle/Tiina Karjalainen

Wideroos säger att hon är nästan säker på att reformen inte går igenom som sådan i grundlagsutskottet utan att det kommer att krävas ändringar.

- Då är frågan om grundlagsutskottet kommer att kräva att regeringen gör ändringarna eller om man kan tänka sig att riksdagens social-och hälsovårdsutskott har kapacitet att göra ändringarna.

Däremot är det ganska tufft om behandlingen av reformpaketet helt avbryts, säger Wideroos.

- Jag undrar om regeringen klarar av en sådan sak.

Bolagiseringen av vården ett problem

Wideroos säger att det stora problemet i den föreslagna valfrihetsmodellen är bolagiseringen av vården.

- Regeringen sa redan i ett tidigt skede att det är på grund av EU vi måste göra så här. Det är inte sant utan det är regeringens åsikt.

- Till exempel Sverige som också är EU-land har också släppt in privata aktörer på marknaden men utan att ha bolagiserat på samma vis.

Sjukskötare vid Mejlans sjukhus i Helsingfors
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

Wideroos säger att vi behöver en bra vårdreform, inte en som drivs igenom med tvång.

Hon tror därför att det skulle vara bra om regeringen vågade ta ett par års betänketid och driva igenom vård-och landskapsreformen stegvis.

Eftersom man i Finland inte har någon erfarenhet av lika stora reformer som vård-och landskapsreformen är det extra viktigt att tänka till, säger Wideroos.

- Det är ingen skam för regeringen att säga att här finns en del problem som vi måste lösa.

Ingen katastrof om landskapsvalet skjuts upp

Det finns också risk för att landskapsvalet som är tänkt att hållas i januari 2018 skjuts upp om tidtabellen för reformpaketet blir för knapp.

Valbås där någon röstar.
Bildtext Det är tänkt att landskapsvalet ska äga rum i samband med presidentvalet den 28 januari 2018.

Wideroos tycker inte att det är någon katastrof om landskapsvalet skjuts upp. Snarare är det bra att vänta lite med både valfriheten inom vården och landskapsvalet, säger hon.

Wideroos tror inte att en eventuell timeout i behandlingen av vårdreformen skulle påverka Österbotten negativt.

- Allt det arbete man gjort tillsammans med Vasa centralsjukhus, Vasa sjukvårdsdistrikt och kommunerna är en bra grund att stå på.