Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hästsportcentret travar framåt

Från 2017
Det Wahlrooska hemmanet består av 50 hektar mark i Korsholm.
Bildtext Det Wahlrooska hemmanet består av 50 hektar mark i Korsholm.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm kommer på onsdag att ta ställning till om föreningen Wahlrooska rf. kommer att få arrendera området i Solf där föreningen planerar ett hästsportcenter.

Ett hästsportcenter i Korsholm har planerats i åratal och nu ser det ut som om planerna tar ett kliv framåt. Den nyligen bildade föreningen Wahlrooska rf.ämnar verkställa planerna på ett hästsportcenter i Solf vid det så kallade Wahlrooska hemmanet invid Solf ängsväg.

På onsdagen kommer Samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm att besluta om kommunen ska ingå ett arrendeavtal med föreningen.

Tekniska direktören Ben Antells förslag är att arrendeavtalet godkänns.