Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hemvården i Ingå kräver allt mera - sjukskötare anställs

Från 2017
Uppdaterad 28.06.2017 11:46.
Yngre hand på två rynkiga, äldre händer på bordet.
Bildtext De äldre i Ingå som bor hemma behöver allt mera vård och det kräver mera personal.
Bild: Mostphotos/Erwin Wodicka - BilderBox.com

De äldre i Ingå har ett allt större behov av hjälp hemma och hemvårdens besök tar lång tid. Ingå fullmäktige har därför beslutat att anställa en sjukskötare till.

I Ingå har antalet hemvårdsbesök ökat kraftigt både i fråga om antal och tidsanvändning.

2016 gjordes 6 682 hembesök från den 1 januari till den 30 april. Antalet hembesök var 8 756 under motsvarande tid 2017.

I år var tidsanvändningen 362 timmar och 15 minuter längre än 2016.

Behovet av hjälp ökar

Antalet klienter som får regelbunden hemvård har inte ändrat särskilt mycket. 2015 hade Ingå 75 klienter, år 2016 var de 79 och i år är antalet 62.

Största delen av de som får regelbunden hemvård är 85 år och äldre. De har ett större behov av hjälp och antalet besök är därför större och besöken tar lång tid.

Behovet av hemvård och antalet klienter inom hemvården kommer att öka i en nära framtid då man ser till de så kallade stora åldersklasserna, alltså 65-74-åringarna.

Två nya befattningar

Hemvården i Ingå har två team som leds av var sin sjukskötare. Båda teamen har två sjukskötare, men en sjukskötare har till stor del arbetat som närståendevårdskoordinator. Hemvården skulle därför ha nytta av en sjukskötare till som förstärker teamen.

Fullmäktige beslöt att grundtryggheten får inrätta en befattning som sjukskötare. Dessutom inrättas också en befattning som närvårdare.

Vården ska vara kvalitativ

Närvårdaren placeras i första hand på Lönnebergas serviceboende. Målet är att minska bäddavdelningsvården på hälsocentralen genom att Ingåborna så fort som möjligt får fortsatt vård på intervallavdelningen inom resurserat serviceboende.

På avdelningen vårdas också Ingåbor som får terminalvård. Där finns också klienter som får vård då närståendevårdarna har lediga dagar.

Vården av de här klientgrupperna är krävande och antalet vårddagar ökar hela tiden. Personalen utökas för att vården ska vara kvalitativ.

Artikeln är uppdaterad den 28 juni: Det heter närståendevårdskoordinator och inte närvårdskoordinator.

Diskussion om artikeln