Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Risken för hjortdjurskrockar har ökat - vinterhastigheter i bruk tidigare än förr

Från 2017
100-skylt vid riksåttan, förlängningen av Smedsby omfartsväg
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Eftersom det sker allt fler olyckor med älgar och hjortdjur och eftersom bilförarna inte förändrar sitt beteende, så sänks hastigheterna i Egentliga Finland och Satakunta två veckor tidigare än förr, redan i mitten av oktober. Då är risken för älgolyckor störst.

– Vi måste göra allt vi kan för att förhindra trafikolyckor med älg- och hjortdjur, förklarar trafiksäkerhetsingenjör Jaakko Klang vid Närings-, miljö- och trafikcentralen i Egentliga Finland.

Trots många trafikåtgärder sker det nämligen många älg- och hjortdjursolyckor. I Egentliga Finland har det de senaste tio åren årligen skett cirka 100 trafikolyckor med älgar, och under samma tid har olyckorna med vitsvanshjortar fördubblats till närmare 1 500 per år.

Jaakko Klang vid NTM-centralen
Bildtext Jaakko Klang.
Bild: Yle/Johanna Ventus

– Vi har varit lyckligt lottade, så att ingen på flera år har dött eller någon allvarligt skadats i älgolyckor, säger Klang. Men vi har en nollvision. Vi kan inte acceptera några dödsfall eller allvarliga skador alls vid älg- och hjortdjursolyckor.

Hundratals andra åtgärder har listats

Eftersom antalet olyckor särskilt med rådjur stigit i Egentliga Finland, så har NTM-centralen publicerat en omfattande älgrapport med mer än 250 förslag på hur trafiken i sydvästra Finland kunde bli säkrare.

Den mest effektiva metoden är att begränsa hjortdjursstammen, och därför koordineras trafiksäkerhetsarbetet med Viltförvaltningen och med jägare. Bland annat ska man fundera över var matningsplatser finns placerade, och hur man kunde ändra hjortdjurens vandring från sommar- till vinterbetesmarker.

Älg.
Bild: MTK

Bland förslagen på åtgärder längs vägarna finns fler viltstängsel, vilttunnlar och viltbroar, slybekämpning vid vägrenar, tydligare varningsskyltar, gula band längs vägarna, ändrade varningsområden för älgar och sänkta hastighetsbegränsningar. Dessutom föreslås varningstavlor, som varnar för rådjur på de mest utsatta områdena.

Viltstängsel hör till de dyraste åtgärderna, men på vissa vägområden där man får köra över 100 km/h är de absolut nödvändiga.

– Just nu finns viltstängsel på cirka 110 kilometer väg i Egentliga Finland, och vi kommer att bygga fler viltstängsel på riksväg 9 nära Loimaa och på riksväg 8 nära Virmo.

Bland de mer innovativa metoderna NMT-centralen har undersökt finns kemikalier i skogen och visselpipor fästa på bilarna vilka ska skrämma hjortdjur, men de har inte visat sig vara effektiva i en större skala, så dem kommer man inte att rekommendera i Egentliga Finland.

Bilförare ska få mera information om riskerna

Man ska också ge mer information via radio och tidningar, och man föreslår att bilar får automatiska varningssystem inbyggda.

Däremot ska man informera bättre. NTM-centralen kommer särskilt i skärgården att informera bilförarna om riskerna med hjortdjur i trafiken. Längs Skärgårdsvägen kommer en stor varningsskylt att placeras nära Rävsundsbron liksom en annan vid Hirvensalobron, med en varning om att man kommer till det hjortdjurstätaste området i Finland.

Rådjur finns i nästan hela Finland.
Bild: YLE/Public domain

– Och på färjorna till den åboländska skärgården kommer det att finnas skyltar på flera språk, så att turister får information om när det sker flest hjortdjursolyckor och vad man ska göra om något händer.

Oberoende hur mycket väghållaren gör åtgärder för att försöka minska på olyckorna, så beror mycket på trafikanternas beteende. Många förare märker exempelvis inte eller bryr sig inte om varningsmärken för älg och hjortdjur.

Älgvarning vid förlängningen av Smedsby omfartsväg.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

– De trafikmärkena finns på sådana ställen där undersökningar visar att hjortdjuren regelbundet korsar vägen, säger Jaakko Klang, så där måste man vara extra uppmärksam och följa hastighetsbegränsningarna - men många låter bli.

Bland annat därför införs vinterhastigheter på huvudvägarna tidigare i år i sydvästra Finland. I fjol sänktes hastigheterna på sammanlagt 866 kilometer väg i Egentliga Finland och Satakunta.

Många älg- och hjortdjur betyder många trafikolyckor

Sammanlagt 258 förslag till åtgärder lyfts fram i rapporten Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hirvieläinonnettomuuksien vähentämissuunnitelma.

Av åtgärderna är 206 förändringar av varningsområden för älgar, 7 förändringar av varningsområden för rådjur, 12 förändringar av hastighetsbegränsningar, 27 förändringar eller reparation av viltstängsel och 6 förslag till byggande av viltstängsel på nya sträckor.

Det finns cirka 4 000 älgar i Egentliga Finland och drygt 2 500 i Satakunta.

Antalet rådjur stiger snabbt, och det finns närmare 15 000 rådjur i Egentliga Finland och mer än 9 000 i Satakunta.

I Egentliga Finland och Satakunta inträffade år 2015 enligt polisen totalt 171 älgolyckor och 1 221 rådjursolyckor. I verkligheten är antalet sannolikt högre eftersom polisen numera besöker olycksplatser endast om det har uppstått någon personskada. Rådjursolyckorna leder oftast endast till egendomsskador.

Från år 2017 registreras alla hjortdjursolyckor i viltförvaltningens Oma riista, ett GPS-baserat elektroniskt rapporteringssystem för jaktbyte. I framtiden får man därför igen bättre information också om rådjursolyckor.

Diskussion om artikeln